Facebook
LEGIONOWO. Policja świętuje 100 lat istnienia

2020-07-24 12:17:31

Wczoraj o godzinie 14.00 na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Mimo, iż tegoroczne obchody odbyły się w formie symbolicznej i z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, nie zabrakło im podniosłości. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji , Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Starosta Legionowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo. Łącznie 45 legionowskich policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Zaproszeni goście złożyli funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji ich święta, a Komendanci podziękowali za trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli

Podobnie jak w ubiegłym roku, także tegoroczne obchody Święta Policji w powiecie legionowskim rozpoczęły się o godz. 10.00 od uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana Kantego w Legionowie, celebrowanej przez księdza Grzegorza Kucharskiego.

Uroczysty apel zgodnie z policyjnym ceremoniałem  rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Stołecznemu Policji.

Z okazji tegorocznego Święta Policji 45 legionowskich policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Komendant Stołeczny Policji wyróżnił nagrodą motywacyjną 8 funkcjonariuszy. Za szczególną i wzorową działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Starosta Legionowski wyróżnił 20 mundurowych, Prezydent Miasta Legionowo 7 policjantów. Pracę policjantów doceniły także samorządy gminne, Wójta Gminy Jabłonna wyróżnił 8 funkcjonariuszy, Wójt Gminy Nieporęt 12, zaś Wójt Gminy Wieliszew 4 policjantów.

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska – Szpak podziękowała wszystkim policjantom i pracownikom legionowskiej komendy za codzienny trud służby, zwłaszcza w trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego. Swoje podziękowania skierowała także do rodzin funkcjonariuszy oraz władz samorządowych, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Słowa uznania i serdecznie życzenia Pani Komendant skierowała do funkcjonariuszek, dla których roku 2020 jest rokiem wyjątkowym, gdyż 95 lat temu do życia powołana została policja kobieca.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela w swoim przemówieniu bardzo wysoko ocenił prace stołecznych policjantów, w tym funkcjonariuszy legionowskiej komendy. Dodał, że policjanci doskonale poradzili sobie z nowymi zadaniami, jakie zostały na nas nałożone w związku z pandemia koronawirusa, osiągając przy tym najlepsze wyniki w ściganiu sprawców przestępstw. Komendant pogratulował policjantom, jednocześnie życzył spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym.

Głos zabrał również Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjigratulując policjantom wyróżnień, podziękował za poświecenie i wskazał na podejmowane działania w celu poprawy warunków służby podległych ministrowi funkcjonariuszy.

Do życzeń i podziękowań przyłączyli się również zaproszeni goście Starosta Legionowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo oraz proboszcz Parafii św. Jana Kantego w Legionowie.

Po zakończeniu ceremonii odprowadzony został Poczet Sztandarowy, a dowódca uroczystości zameldował I Zastępcy Komenda Stołecznego Policji jej zakończenia.

Wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie gratulujemy!

Źródło: KPP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *