LEGIONOWO. Potrzebują 10 mln zł na węgiel – pilnie zwołują nadzwyczajną sesję

2022-07-27 3:47:14

Miejska ciepłownia PEC nie ma pieniędzy na zakup węgla. Radni zostali ściągnięci w trybie pilnym z wakacji. Na 1 sierpnia br.  zwołano Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta. Jej celem jest udzielenie przez miasto pożyczki ciepłowni, w wysokości 10 mln zł, na zakup miału węglowego

Projekt uchwały

Na podstawie art.18 ust.1 oraz ust.2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z 2022 r., poz.559, z późn.zm.1)) oraz art.6 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, z późn.zm.2)), uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Legionowo w 2022 roku długoterminowej pożyczki Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej “Legionowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Legionowie w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów złotych) na zakup miału węglowego.

§ 2. 1. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

2. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,1% w skali roku.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Legionowo a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej “Legionowo” Spółka z o.o.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.

Uzasadnienie projektu

Środki zostaną przeznaczone na zakup przez Spółkę około 25.000 ton miału węglowego.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “Legionowo” Spółka z o.o. w związku z kilkukrotnym wzrostem cen węgla nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup miału węglowego.

 

Komentarze

4 komentarze

 1. Palacz odpowiedz

  Niech zmniejszą pensje tym darmozjadą co siedzą w biurze na ciepłowni i na parę ton miału węglowego będzie nie wiem po co ich tam tyle tych darmozjadów siedzi

  1. Victor odpowiedz

   siedzą bo są przyspawani do żłobu i doją kasę

 2. sternik bez majtek odpowiedz

  trudno tu nawet przytoczyć powiedzenie o dzbanie gdy wielki dzwon dzwoni SOS

  1. Agata odpowiedz

   To może od razu podwyżka dla Pawlaka za umiejetność zarządzania spółką 🤣

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *