LEGIONOWO. Powrót Marszałka

2016-08-03 11:48:55

15 sierpnia 2016 roku w rocznicę Bitwy Warszawskiej odbędzie się odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Odlew z brązu wykonany przez legionowską firmę LEGART , stanie u zbiegu ulic marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Józefa Sowińskiego, obok Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej i przed budynkiem Legionowskiego Ratusza. Miejsce nie jest przypadkowe. Tu, bowiem spotyka się teraźniejszość naszego miasta z jego przeszłością i przyszłością. Bohaterowie walk o naszą niepodległość niech będą natchnieniem dla tych, co odpowiadają za naszą teraźniejszość i przykładem dla tych, którzy kształcą się, aby w przyszłości przejąć odpowiedzialność za dziedzictwo przodków.

Historia powrotu Marszałka do Legionowa jest długa i wiele musiało się wydarzyć abyśmy mogli cieszyć się tą uroczystością. W mieście, które swoją nazwę wywodzi od Legionów Józefa Piłsudskiego, wszelkie ślady ich twórcy, przez wiele dziesięcioleci były wymazywane. Likwidowano pamiątki, zmieniano nazwy ulic, aby kolejnym pokoleniom Polaków przedstawiać fałszywy obraz historii i narzucić obcy ustrój i obce wartości. Dopiero zmiany roku 1989 i pokojowa rewolucja Solidarności pozwoliły ulicy PZPR w Legionowie, przywrócić nazwę marsz. Józefa Piłsudskiego i zadbać o pamięć prawdziwych bohaterów. Myśl budowy pomnika Marszałka pojawiała się w wielu środowiskach. Nie dziwi, więc że po wybudowaniu pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy wielkim zaangażowaniu śp. Jerzego Waldorffa, przedstawiciele Legionowa – ówczesny prezydent Andrzej Kicman i była Senator RP Ligia Urniaż-Grabowska, z wdzięcznością przyjęli propozycję Jerzego Waldorffa, aby gipsowy model pomnika trafił do Legionowa. 3 maja 2000 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał gipsowy model pomnika autorstwa Stanisława K. Ostrowskiego przedstawicielom naszego miasta. Model przez kilka lat przechowywany był w Muzeum Miasta Legionowo. W listopadzie 2008 roku , przez środowisko Stowarzyszenia Mała Ojczyzna, zawiązane zostało Stowarzyszenie Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Za zgodą Władz Miasta model pomnika stanął w holu nowego budynku miejskiego Ratusza, wraz ze skarboną, do której mieszkańcy Legionowa wrzucali datki. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy, do której włączały się zarówno osoby indywidualne, jak i legionowskie firmy oraz różne instytucje, również spoza Legionowa, które w różny sposób wspierały Stowarzyszenie Budowy Pomnika Marszałka. Budowa godnego pomnika Twórcy naszej niepodległości to poważny wysiłek, również finansowy. Finalizacja tego zadania może nastąpić dzięki wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i Władz Miasta – Prezydenta i Rady Miasta.

odlewnia 8 030

Wiele musiało się wydarzyć i wielu musiało połączyć swoje wysiłki, aby doprowadzić to dzieło, które jest hołdem złożonym przeszłości, ale służyć ma przyszłości. Bądźmy razem również 15 sierpnia 2016 roku na odsłonięciu pomnika – wszyscy są zaproszeni.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *