Facebook


LEGIONOWO. Prawda o Centrum Komunikacyjnym

2016-11-18 11:35:07

Radny Andrzej Kalinowski obliczył, ile zapłacimy za dworzec. Koszty budowy Centrum Komunikacyjnego, bez garażu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki wyniosły ponad 43,7 mln zł brutto. Wkład Legionowa to ponad 14,4 mln zł brutto. Roczny koszt utrzymania Centrum, jaki poniosą podatnicy, to ponad 4 mln zł brutto. Tymczasem przedstawiciele władz miasta twierdzą, że koszty budowy oraz utrzymania obiektów będą wielokrotnie niższe (przyp. red.)

Przyznam się Państwu, że od dłuższego czasu zadziwiają mnie informacje płynące z Ratusza, a dotyczące Centrum Komunikacyjnego. Zdziwienie to rośnie jeszcze bardziej, kiedy sięgam po kalkulator i zaczynam liczyć. W interpelacji złożonej 26 października 2016 zapytałem (jako radny), jaki będzie szacunkowy koszt utrzymania obiektu ponoszony przez przyszłego dzierżawcę? Czy Ratusz podał kwotę netto czy brutto? Czy po odliczeniu procentowego udziału Miasta, czy całkowitą, od której należy odjąć udział Miasta? Zapytałem też, na jakiej podstawie zostały owe koszty skalkulowane?

Jakie koszty poniesie dzierżawca?
Na odpowiedź czekałem do 4 listopada, a brzmiała ona tak:
– Szacunkowe roczne koszty utrzymania ponoszone przez dzierżawcę stanowią kwotę netto. Kwota ta jest pomniejszona o koszty wynikające z udziału procentowego Gminy. Kwota została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w sporządzonym operacie szacunkowym. Uzyskawszy tę odpowiedź sięgnąłem po kalkulator i zacząłem liczyć. Ratusz podał kwotę 1 mln 428 tys. 101 zł netto, jest to roczny koszt utrzymania Centrum Komunikacyjnego, który będzie ponosił najemca, zgodnie więc z uzyskanym wyjaśnieniem doliczyłem 23% podatku VAT. Dało to wynik 1 mln 756 tys. 564,23 zł brutto.

Ile zapłacą podatnicy?
Jeżeli są to koszty poniesione TYLKO przez dzierżawcę trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, a jakie koszty będzie musiało ponieść miasto. Ponownie sięgnąłem po kalkulator i wyszło – jest to kwota 2 mln 865 tys. 973,22 zł brutto rocznie.
Dlaczego tyle? Jest to w uproszczeniu 62-procentowy udział. Wiemy już, że miasto będzie w całości pokrywało koszty oświetlenia zewnętrznego.
Liczmy dalej. Dzierżawa lokali. Mediateka:
1692,64 m. kw. x 44,3 zł x 1,23 (VAT) = 92 230,26 zł brutto miesięcznie. A zatem rocznie wyniesie to 1 mln 106 tys. 763,13 zł brutto rocznie.
Pomieszczenia na parterze do dyspozycji Miasta Legionowo:
64,47 m. kw. x 39,9 zł x 1,23 (VAT) = 3 163,99 zł brutto miesięcznie, czyli 37 tys. 976,93 zł brutto rocznie.
Podsumujmy: roczny koszt utrzymania Centrum Komunikacyjnego ponoszony przez Legionowo to 4 mln 10 tys. 704,20 zł brutto. Niemało.

Ile podatku zapłaci dzierżawca?
Na moje pytanie, ile pieniędzy będzie musiał odprowadzić do kasy miasta przyszły dzierżawca prezydent Pawlak powiedział, że około 800 tys. zł.
– Kwota około 800 tys. zł jest podana szacunkowo. Obowiązująca wysokość podatku od nieruchomości zostanie ustalona w odpowiedniej procedurze, po wyłonieniu dzierżawcy według stawek obowiązujących na terenie Legionowa.
Przyznam, że pierwszy raz spotykam się z przetargiem, gdzie nie ma podanych dokładnych warunków przetargu. Jeżeli podana przez Ratusz kwota, i to nie w przetargu, ale w lokalnej gazecie, okaże się prawdziwa, to jest to ogromna kwota, o której dzierżawca POWINIEN wiedzieć przed przetargiem. „Na oko” nikomu nie powinno kalkulować się wzięcie udziału w takim przedsięwzięciu. To samobójstwo dla potencjalnego operatora Centrum Komunikacyjnego. A zatem coś tu nie gra.

Koszty utrzymania Poczytalni
W interpelacji z 28 września 2016 roku zapytałem: Jakie będą miesięczne koszty utrzymania Poczytalni? W dniu 11 października 2016 roku uzyskałem odpowiedź:
– Średnie miesięczne koszty utrzymania (media) całego budynku dworca dotychczas kształtowały się na poziomie ok. 15.500 zł brutto. Dzierżawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego będzie uprawniony do obciążania najemców/poddzierżawców, częścią kosztów eksploatacyjnych dworca, na zasadach określonych w oddzielnych umowach zawieranych przez te podmioty, proporcjonalne do zajmowanych powierzchni.
Powtarzam: coś tu nie gra. Jak to się ma do kwot zamieszczonych w Ofercie Przetargowej?

Całkowity koszt budowy Centrum Komunikacyjnego
I jeszcze jedna sprawa, która BARDZO mnie nurtuje. W interpelacji z 28 września 2016 roku pytałem o koszt całkowity inwestycji, wraz z informacją jakie przedsięwzięcia składają się na ten koszt. Co mi odpowiedziano?
– W skład Centrum Komunikacyjnego w Legionowie wchodzą następujące zadania:
1. budowa budynku dworca przy przystanku PKP „Legionowo” przy ul. T. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
2. budowa budynku garażu wielopoziomowego przy ul. Zegrzyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
3. budowa połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usunięciem kolizji;
4. rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego przy przystanku PKP Legionowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usunięciem kolizji;
5. budowa oświetlenia Alei 1DZ (ciągu pieszo-jezdnego do stacji kolejowej „Legionowo”);
6. budowa drugiego garażu wielopoziomowego przy ul. T. Kościuszki.
Koszt budowy zadań wskazanych w pkt 1-5 wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi wyniósł 35 mln 582 tys. 123,8 zł netto, w tym dotacja ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 29 mln 284 tys. 110,82 zł.

Dotychczasowe koszty budowy
Reasumując, dotychczasowe koszty budowy Centrum Komunikacyjnego to kwota 43 mln 766 tys. 12,20 zł brutto. Nie uwzględniają one jeszcze kosztów budowy drugiego garażu wielopoziomowego przy ul. T. Kościuszki. Dlatego można śmiało założyć, że całkowity koszt Centrum Komunikacyjnego znacznie przekroczy 50 mln. zł. Gmina Miejska Legionowo (wg odpowiedzi na interpelację z dnia 9.11.2016 r.) poniosło koszt 14 mln 481 tys. 901,48 zł brutto. Roczny koszt utrzymania Centrum Komunikacyjnego z kieszeni podatnika to 4 mln 10 tys. 704,20 zł brutto.
Są to kwoty wyliczone na podstawie danych otrzymanych z Miejskiego Ratusza. Mają się nijak do kwot jakie władze miasta podają w prasie: 700 tys. zł (koszty budowy podane przez prezydenta Romana Smogorzewskiego w gazecie „Miejscowej”) a 14 mln 481 tys. 901,48 zł (koszty wyliczone na podstawie danych ratusza) to „delikatna” różnica. Nie możemy pozostać obojętni na tę kwestię. To przecież są NASZE, wspólne pieniądze. A kwota ponad 4 milionów złotych rocznie na utrzymanie nie będzie brała się z nieba. To istotne, coroczne obciążenie dla miejskiego budżetu. Myślę, że taką kwotę można lepiej i znacznej efektywnie spożytkować.

Andrzej Kalinowski

Radny Miasta Legionowo

Komentarze

3 komentarze

  1. Tomasz odpowiedz

    Dworzec ? – to chyba nazwa na wyrost ? Brak kas biletowych , pociągi dalekobieżne zatrzymują się “trzy na krzyż” , żeby dojechać do Trójmiasta, trzeba pojechać do Warszawy i tam dopiero wsiąść do pociągu który i tak tędy przejeżdża. SKM-ka co godzinę, a w sobotę i niedzielę do Gdańskiego nie dojedzie się wcale (nie liczę KM). Mieszkam w Legionowie 40 lat, i niestety nic wielkiego się tu nie dzieje, większość inwestycji to niewypał. Znam miasto które ma też ratusz, halę sportową , dworzec (z kasami biletowymi), i SZPITAL , a mieszka w nim 3500 ludzi.

  2. waldi odpowiedz

    Witam jeśli chodzi o wolne pomieszczenia to w ratuszu na parterze dużo pomieszczeń jest wynajmowanych można by swobodnie wykorzystać. A już te dwa namioty postawione przed budynkiem szpecą zupełnie ratusz .Jak można na to pozwolić. Pozdrawiam.

  3. Maria odpowiedz

    Ile by ten dworzec nie kosztował to pieniądze wyrzucone. W centrum miasta od lat stoi pusty pietrowy przeszklony budynek, przy rondzie koło ratusza. Skoro prezydent z prezesem SMLW tak świetnie dogadali się gdy chodziło o ich interes (lokale po zaniżonych cenach) to mogli również dogadać się dla dobra miasta i mediatekę zrobić właśnie w tym miejscu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *