LEGIONOWO. Prezydenccy radni nie chcieli zwolnić rodziców z opłat za żłobek

2020-06-03 8:06:52

Radni popierający prezydenta nie przegłosowali 100% obniżki opłat za żłobek, której domagali się rodzice oraz opozycja w Radzie Miasta. Chodziło o czas kiedy dzieci nie mogły uczęszczać do żłobka z powodu epidemii koronawirusa. Przegłosowano tylko 50% ulgę 


Z powodu epidemii koronawirusa w połowie marca br. zamknięty został legionowski żłobek. Rodzice wystąpili do Rady Miasta z petycją o wprowadzenie ulgi na opłaty za maj. Na ostatniej Sesji Rady Miasta (27 maja) przedstawione miały być 2 uchwały w tej sprawie: obniżająca opłatę za żłobek o 50% i druga uchwała wprowadzająca ulgę 100%.

Zdecydowane NIE pro prezydenckich radnych

Ta druga została zgłoszona przez Mirosława Grabowskiego i Bogdana Kiełbasińskiego ze stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy oraz radnego niezrzeszonego Dariusza Petrykę. Zwalniająca ze wszystkich opłat uchwała została odrzucona już na początku sesji głosami radnych, którzy sprzyjają prezydentowi Smogorzewskiemu. – Jesteśmy „za, a nawet przeciw” usłyszeli podczas majowej sesji Rady Miasta rodzice dzieci ze Żłobka Miejskiego w Legionowie. Tak właśnie można odczytać podjętą na tej sesji uchwałę Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia ich petycji o zwolnienie z opłat za okres kiedy dzieci nie mogły być objęte opieką w żłobku – stwierdził radny Grabowski.

Najpierw byli za

Wcześniej, bo już w dniu 13 maja 2020 r. petycją rodziców z 31 marca 2020 r. zajmowała się komisja Skarg, Wniosków i Petycji. To właśnie wnioski tej komisji były podstawą do przygotowania uchwały, która była odpowiedzią na petycję rodziców. A wynika z nich, że komisja podzieliła stanowisko przedstawicieli rodziców i rekomendowała Prezydentowi Miasta Legionowo zwolnienie z opłaty dziecka uczęszczającego do Żłobka w czasie w którym nie było ono objęte opieką w związku z zamknięciem Placówki ze względu na epidemię COVID-19. Podczas obrad tej komisji Radni z tej komisji Mirosław Grabowski (NMNS), Andrzej Kalinowski (PiS), Matylda Durka (KO), Mariusz Suwiński (KO) oraz Paweł Głażewski (PS) nie mieli żadnych zastrzeżeń do tak sformułowanej odpowiedzi i jednomyślnie poparli propozycję wypracowaną na posiedzeniu.

Kuriozalna sytuacja na sesji rady miasta

Na kuriozalny pomysł wpadł przewodniczący rady i wprowadzając szereg karkołomnych poprawek tak zmienił uchwałę, aby w jej wyniku rodzice dowiedzieli się, iż ich petycja została uwzględniona, ale tylko częściowo. Radni z komisji Skarg, Wniosków i Petycji dowiedzieli się również, że ich wnioski nie mają dla radnych większego znaczenia. W głosowaniu nie było już wątpliwości uchwała została przyjęta w zmienionej formie z poparciem nawet tych radnych, którzy jeszcze kilka dni wcześniej mieli inne zdanie.

Rezygnacja wiceprzewodniczącego

Na znak protestu przeciwko manipulacjom przewodniczącego przy przygotowanej wcześniej uchwale będącej odpowiedzią na petycję rodziców oraz braku reakcji członków tej komisji tzw. radnych prezydenckich z prac w komisji Skarg, Wniosków i Petycji zrezygnował jej wiceprzewodniczący Mirosław Grabowski.

Zwolnienie tylko za kwiecień

Przypomnijmy, że już na poprzedniej sesji Rady Miasta (29 kwietnia) radni z opozycji złożyli wniosek o zwolnienie rodziców z opłat za żłobek za okres od połowy marca br. do końca maja br. Wniosek nie został nawet wzięty pod głosowanie, zaś przegłosowany został wniosek prezydenta o całkowitym zwolnieniu rodziców z opłat tylko za miesiąc kwiecień.
Paulina Nowicka

Komentarze

2 komentarze

  1. Rodzic odpowiedz

    Prezydent i jego radni kolejny raz pokazali, że mają w poważaniu rodziców… Smutne to bo mają gigantyczne poparcie…

  2. AGNIESZKA odpowiedz

    Należy podać,że opłata stała o którą toczą bój rodzice to kwota 520 zł/ m-c. Są to więc niemałe pieniądze w budżecie młodych rodzin. Ale czy nasz RATUSZ wie, co to znaczy polityka prorodzinna ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *