LEGIONOWO. Propozycje do budżetu stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy

2021-09-17 11:17:11

Przebudowy ulic, montaż luster, modernizacja oświetlenia, stworzenie małych enklaw wypoczynku i wiele innych, to propozycje do budżetu gminy na 2022 r.


Propozycje inwestycji zgłoszone do budżetu przez radnych Mirosława Grabowskiego i Bogdana Kiełbasińskiego ze stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy:

1. Montaż luster drogowych na skrzyżowaniach ulic ze ścieżkami rowerowymi w nw. lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Chrobrego (obydwa dojazdy od strony ul. Chrobrego), skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. ks. Skorupki (dojazd od strony kościoła), skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Szwajcarską (dojazd od strony ul. Szwajcarskiej), skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Wrzosową (od strony ul. Wrzosowej), skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Słoneczną (dojazd od strony ul. Słonecznej).

2. Przebudowa i modernizacja ul. Piaskowej. Poszerzenie jezdni, budowa zatok autobusowych z jednoczesnym powiększeniem i zadaszeniem platform przystankowych.

3. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w okolicach legionowskich placówek oświatowych.

4. Budowa podjazdów lub wymiana platform dźwigowych na windy w przejściu podziemnym przy stacji kolejowej Legionowo.

5. Budowa wiaty przystankowej bezpłatnej komunikacji lokalnej przy ulicy Sybiraków
na wysokości bloku Zegrzyńska 19.

6. Modernizacja oświetlenia ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej na odcinku od ulicy Buka do Parku Kościuszkowców oraz ulicy przy blokach Zegrzyńska 29, 33, 35 i 37 na Osiedlu Piaski.

7. Remont ulicy znajdującej się pomiędzy działkami nr 1/30 i 1/813 wzdłuż bloków Zegrzyńska 21, 23, 27, 29, 33, 35 oraz 37 na terenie Osiedla Piaski.

8. Montaż kamery na terenie Osiedla Piaski obejmującej okolicę placu zabaw i Parku Kościuszkowców.

9. Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami 31, 33 i 29 na działce 1/813 na legionowskich Piaskach poprzez budowę parkingu.

10. Naprawa nawierzchni ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej na odcinku od ulicy Buka do ulicy Buczyńskiego

11. Budowa w porozumieniu z koleją przystanku bezpłatnej lokalnej komunikacji miejskiej zlokalizowanego na rampie przy parkingu wielopoziomowym od strony Osiedla Piaski.

12. Montaż barierek ochronnych przy ul. Piaskowej w okolicach przejścia przez jezdnię i dojścia do torów kolejowych w stronę Szkoły Podstawowej nr 4.

13. Stworzenie na Osiedlu Piaski małych enklaw do wypoczynku na terenach zielonych wzdłuż ulicy Piaskowej, służących szeroko pojętej rekreacji (ławki do odpoczynku, urządzenia do ćwiczeń).

14. Dostosowanie miejskich placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych.

15. Utworzenie stref aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz wsparcie rozbudowy placu zabaw na osiedlu Nowy Bukowiec.

16. Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Piaski, bloki za Szkołą Podstawową nr 8.

17. Utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki obok placu zabaw przy ulicy Grudzie.

18. Remont ulicy Wrzosowej wraz z chodnikiem

19. Budowa ulicy Paderewskiego wraz chodnikiem

20. Budowę chodnika wzdłuż ulicy Gen. Roi.

21. Budowa ulicy 11 Listopada wraz z chodnikiem.

22. Przebudowa ulicy Zakopiańskiej.

23. Uruchomienie jadłodzielni dla potrzebujących mieszkańców Legionowa.

24. Uruchomienie świetlicy na Osiedlu Kozłówka.

25. Organizacja spotkań integracyjnych dla osób starszych, samotnych z terenu miasta Legionowo.

26. Realizacja programów zdrowotnych dla dzieci i osób starszych (rehabilitacja dzieci
i niemowląt, geriatria, szczepienia)

27. Montaż Miejskich Punktów Zbiórki Elektroodpadów.

28. Zintensyfikowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła

29. Kontynuacja programu dalszego nasadzania drzew i ich właściwa pielęgnacja w ramach dbania o czyste powietrze.

30. Uzupełnienie nasadzeń i wymiana zniszczonych drewnianych osłon dookoła młodych drzew na ulicy Kolejowej.

31. Budowa zamkniętego wybiegu dla psów w centrum miasta.

32. Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej poprzez przygotowanie i wdrożenie tzw. ustawy krajobrazowej.

33. Opracowanie koncepcji rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta i jej realizacja w kolejnych latach.
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *