LEGIONOWO. Protest Mediq odrzucony

2017-07-22 3:57:30

 

Legionowska placówka, w sprawie odrzuconego protestu, może jeszcze odwołać się do Prezesa NFZ. Najprawdopodobniej jednak mieszkańcy Powiatu Legionowskiego zmuszeni będą do korzystania z świadczeń szpitalnych poza granicami powiatu.

Z informacji udzielonych przez Rzecznika Prasowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pana Andrzeja Troszczyńskiego, dowiedzieliśmy się, że protest kliniki Mediq w sprawie nie zakwalifikowania do sieci szpitali nie został uwzględniony. Żaden z protestów złożonych przez niezakwalifikowane do sieci placówki nie został uwzględniony przez dyrektora MOW NFZ. Wszystkich protestów było 18. Klinice Mediq i innym placówkom przysługuje odwołanie w tej sprawie do Prezesa NFZ, który jest ostatnią instancją decyzyjną.
Co do przewidywań w zakresie zabezpieczenia leczenia szpitalnego na terenie powiatu legionowskiego poinformowano nas, że za około 2 tygodnie zapadnie decyzja w sprawie konkursów na zakup świadczeń. Konkursy mają być przeprowadzone dla tak zwanego subregionu, obejmującego kilka sąsiednich powiatów. Nowe placówki lub tworzone nowe oddziały itp. w istniejących placówkach, nawet tych które weszły do sieci będą musiały do nich stawać. Wynika to z tego, że jednym z wymogów wejścia do sieci był ustawowy wymóg posiadania co najmniej przez 2 lata umowy z NFZ na dany rodzaj leczenia, a nowe palcówki i oddziały go nie spełniają.

(Red.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *