LEGIONOWO. Publikujemy dokumenty pozostające w sprzeczności z wyjaśnieniami zastępcy prezydenta [SKANY DOKUMENTÓW]

2019-04-29 12:36:11

Wyjaśnienia zastępcy prezydenta i urzędników pozostają w sprzeczności z oficjalnymi dokumentami. Chodzi o naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez prezydenta Smogorzewskiego, który miał zaniechać dochodzenia należnych miastu pieniędzy od wykonawców Centrum Komunikacyjnego w Legionowie

Według Pawlaka, wykonawcy czyli konsorcjum firm Flisbud i Buder nie mieli przeszkód w prowadzeniu budowy. Jego zdaniem, w szczególności od października 2013 r., nie było przeszkód w rozbudowie przejścia podziemnego, a opóźnienie właśnie na tym odcinku budowy stało się powodem zerwania umowy z wykonawcą przez miasto.

Według naszych informacji Konsorcjum nie mogło rozpocząć rozbudowy przejścia, z powodu braku dziennika budowy. Zgodnie z artykułem 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dziennik budowy to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Ten sam akt prawny nakłada na inwestorów obowiązek założenia dziennika budowlanego jeszcze przed rozpoczęciem budowy oraz w ścisły sposób określa zasady jego prowadzenia. Aktem prawnym uszczegółowiającym ten proces jest odpowiednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Dziennik budowy należy założyć jeszcze przed rozpoczęciem robót.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule: Kto każe kłamać Pawlakowi?

 

Komentarze

2 komentarze

  1. Robi z siebie pajaca odpowiedz

    Wiadomo dlaczego Pawlak kłamie. Dostaje dwie pensje własnie za to, że ma chronić tyłek Smogorzewskiego. robi z siebie pajaca, ale to mu się opłaca 🙂

  2. Zaneta odpowiedz

    A może by tak informacja kiedy ruszy budowa drogi na piaskach? Wszystkie pieniądze wydali na swoje premier teraz wciskają miastu kit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *