Facebook

LEGIONOWO. Publikujemy dokumenty pozostające w sprzeczności z wyjaśnieniami zastępcy prezydenta [SKANY DOKUMENTÓW]

2019-04-29 12:36:11

Wyjaśnienia zastępcy prezydenta i urzędników pozostają w sprzeczności z oficjalnymi dokumentami. Chodzi o naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez prezydenta Smogorzewskiego, który miał zaniechać dochodzenia należnych miastu pieniędzy od wykonawców Centrum Komunikacyjnego w Legionowie

Według Pawlaka, wykonawcy czyli konsorcjum firm Flisbud i Buder nie mieli przeszkód w prowadzeniu budowy. Jego zdaniem, w szczególności od października 2013 r., nie było przeszkód w rozbudowie przejścia podziemnego, a opóźnienie właśnie na tym odcinku budowy stało się powodem zerwania umowy z wykonawcą przez miasto.

Według naszych informacji Konsorcjum nie mogło rozpocząć rozbudowy przejścia, z powodu braku dziennika budowy. Zgodnie z artykułem 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dziennik budowy to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Ten sam akt prawny nakłada na inwestorów obowiązek założenia dziennika budowlanego jeszcze przed rozpoczęciem budowy oraz w ścisły sposób określa zasady jego prowadzenia. Aktem prawnym uszczegółowiającym ten proces jest odpowiednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Dziennik budowy należy założyć jeszcze przed rozpoczęciem robót.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule: Kto każe kłamać Pawlakowi?

 

Komentarze

2 komentarze

  1. Robi z siebie pajaca odpowiedz

    Wiadomo dlaczego Pawlak kłamie. Dostaje dwie pensje własnie za to, że ma chronić tyłek Smogorzewskiego. robi z siebie pajaca, ale to mu się opłaca 🙂

  2. Zaneta odpowiedz

    A może by tak informacja kiedy ruszy budowa drogi na piaskach? Wszystkie pieniądze wydali na swoje premier teraz wciskają miastu kit

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *