LEGIONOWO. Radni Naszego Miasta wnioskują ws. przychodni na os. Młodych

2023-04-19 7:18:10

Radni Mirosław Grabowski i Bogdan Kiełbasiński ze Stowarzyszenia NASZE MIASTO NASZE SPRAWY wystąpili do władz miasta o zabezpieczenie w planowanym bloku, na os. Młodych pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię lekarską


Najbardziej palącym problemem na Osiedlu Młodych oprócz przeładowni śmieci, której powstanie udało się mieszkańcom zablokować, jest teraz brak przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Radni Grabowski i Kiełbasiński w swoim wystąpieniu napisali: „względy ekonomiczne i lokalowe zmusiły” (właściciela) do zamknięcia przychodni na tym osiedlu, która jeszcze do niedawna obsługiwała mieszkańców (…) pod względem zdrowotnym.
Sygnałem do działania jak mówią radni były ostatnie prace nad zmianą planu zagospodarowania dla tego rejonu miasta, które pozwoliły zmienić plan zagospodarowania przestrzennego poprzez dopuszczenie na działce nr 10/39 obr. 68 zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Wniosek ten zyskał akceptację prezydenta.
Radni zwrócili się z prośbą, aby Urząd Miasta przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego podjął działania zmierzające do uzyskania zapewnienia ze strony Spółdzielni wydzielenia w wybudowanym budynku powierzchni z przeznaczeniem na przychodnię lekarską. Uważają również, że najlepszym rozwiązaniem byłby zakup tego lokalu przez miasto. Taki lokal mógłby być w przyszłości wynajęty przyszłemu operatorowi świadczącemu usługi medyczne dla mieszkańców Osiedla Młodych.

WD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *