LEGIONOWO. Radni uchwalili budżet na 2017 rok

2017-01-10 4:11:52

W środę (28.12) w czasie ostatniej sesji przed końcem roku radni uchwalili budżet na 2017 r. Dochody gminy w 2017 przewidziano na 205 mln 662 tys. zł. Jak mówił prezydent, przyszłoroczny budżet to budżet bezpieczny. Najwięcej publicznych pieniędzy urzędnicy chcą przekazać na oświatę i wychowanie, jest to kwota prawie 71 mln zł.

Ponad 42 mln zł ma przypaść w udziale celom rodzinnym w tym m.in. są to dotacje dla rodzin, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, a także tworzenie żłobków, wspieranie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jak zakładają urzędnicy, wydatki na transport to przeszło 21 mln zł. Część tych pieniędzy ma zostać wydawana na bieżące remonty, modernizację dróg oraz dotacje do budowy Centrum Komunikacyjnego i dopłaty do przejazdów. Na cele pomocy społecznej w tym zasiłki, dopłaty do dożywiania, świadczenia rodzinne, urzędnicy przewidzieli ponad 9 mln zł.

Ponad 5 mln zł to koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej, wypłaty odszkodowań za zajęte grunty i budowę piątego budynku socjalnego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Kultura i sport będzie kosztować nas przeszło 6 mln zł. Dotacje otrzymają m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna i Muzeum Historyczne. Z tej kwoty opłacane będzie utrzymanie Areny Legionowo, a 360 tys. zł zostanie wydane na budowę boiska na osiedlu Sobieskiego. Ochrona środowiska to ponad 12,3 mln zł, które mają pokryć koszta z zakresu gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie dróg i placów oraz zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt. Wśród wydatków znalazły się także fundusze na przebudowę skrzyżowania Al. Róż i Al. Legionów oraz przebudowę m.in. ul. Husarskiej, Leśnej, Sikorskiego, Sowińskiego, Rycerskiej. Oświetlenie ulic: Akacjowej i gen. Dąbrowskiego, a także montaż wind przy kładce i rozbudowę przejścia podziemnego przy stacji PKP Legionowo Przystanek.

QK

26165_26698KOMENTARZ RADNEGO JÓZEFA DZIEDZICA

Wielu wydatków nie uwzględniono

O przymiotach przedstawionego nam do akceptacji budżetu słyszeliśmy wiele. Jego obraz byłby jednak niepełny, jeżeli nie wskazalibyśmy także słabych jego stron.

W czasie opracowywania każdego budżetu, czy domowego, czy też konkretnej organizacji, ważne jest uchwycenie w nim wszystkich mogących nastąpić dochodów i wydatków. Niestety w tym budżecie brakuje kilku ważnych wydatków

Basen na Piaskach
Chodzi na przykład o budowę basenu przy Zespole Szkół na Piaskach. Faktem jest, że w budżecie na 2016 r zaplanowaliśmy ok. 4 mln. zł. dla KZB na ten cel. Jednak koszt budowy basenu oscylować będzie w granicach 18 mln. zł. Dlatego oczekiwałem, że w obecnym budżecie pojawi się kolejna planowana kwota na ten cel. Była by to gwarancja ciągłości naszych działań w tym zakresie. Tymczasem w budżecie w ogóle nie zarezerwowano środków na ten cel.

Środki na przedszkole
Uważam także, że w budżecie powinny też znaleźć się wydatki związane z przedszkolem mającym powstać w nowym bloku na Piaskach. Przedszkole to powinno rozpocząć swoje funkcjonowanie od września 2017 r., tak więc spodziewałem się, że w budżecie ten fakt będzie uwidoczniony.

Windy na stacji Legionowo
Nie uwzględniono także wydatków na przebudowę wind wiodących z tunelu do miasta oraz na perony na stacji Legionowo. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna naszym mieszkańcom.
W mojej ocenie zaplanowano również zbyt niski pozom finansowego zaangażowania gminy w wymianę ogrzewania na ekologiczne w budynkach wielorodzinnych. W budżecie planuje się wydać tylko kwotę 200 tys. zł na ten cel, gdy w 2016 było to ok. 800 tys. zł. Przez mieszkańców miasta może być przyjęta jak odstąpienie od programu walki z zanieczyszczeniami powietrza.

Sport masowy
Wielkim niedostatkiem tego budżetu jest zbyt niski poziom wydatków na sport masowy. Kluby zagospodarowują, dają możliwość uprawiania sportu, dla ok. 1000 młodych ludzi. Tymczasem w mieście jest w mieście zamieszkuje ok. 6 tys. młodych ludzi, dlatego jest to wielkość dalece niewystarczająca.
Pensje dla pracowników administracji i obsługi
W budżecie nie uwzględniono środków na podwyżkę pensji dla pracowników obsługi oraz administracji szkół i przedszkoli. Ich uposażenie wynikające z zajmowanego stanowiska pracy jest bardzo niskie. Chodzi o osoby, które zarabiają mniej niż wynosi płaca minimalna. Wypłacany dodatek wyrównawczy nie załatwia sprawy. Uważam, że bardzo ważna rola jaką pełnią te osoby w procesie kształcenia i wychowania naszych dzieci jest finansowo niedoceniona.

Budżet obywatelski
Kolejnym niedostatkiem budżetu jest brak budżetu partypacyjnego, obywatelskiego, który powinien zastąpić aktualnie stosowaną inicjatywę lokalną. Budżet obywatelski pozwala na dużo szersze uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o wydawaniu publicznych pieniędzy. Często bowiem mieszkańcy lepiej od urzędników wiedzą jakie są ich potrzeby.

Józef Dziedzic, radny,
Stowarzyszenie Nasze Miasto Nasze Sprawy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *