LEGIONOWO. Radny tu nie mieszka?

2018-02-23 12:40:08

Zamieszkiwanie radnego na terenie innej gminy, niż tej z której został wybrany jest kodeksową przesłana wygaszenia mandatu. Jak się okazuje może to dotyczyć, co najmniej 5 legionowskich radnych. Powodem wygaszenia mandatu może być także prowadzenie działalności gospodarczej


Decyduje stałość pobytu.

Kodeks wyborczy nie wiąże stałego zamieszkania z zameldowaniem w danej gminie dla potrzeb określenia prawa wybieralności na radnego. O miejscu zamieszkania, dla określenia praw wyborczych decydują dwie przesłanki: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem oraz zamiar stałego pobytu w tym miejscu. Stałość pobytu w danej miejscowości wiąże się z koncentracją w niej przez radnego swoich życiowych spraw związanych z pracą, rodziną i działalnością społeczną. Aby wygasić mandat radnego trzeba w sposób bezsporny wykazać, że nastąpiła zmiana stałego zamieszkania w oparciu o ww. przesłanki, po których wypełnieniu samorządowiec traci tzw. prawo wybieralności i nie może pełnić funkcji.

Smogorzewski dostanie rykoszetem?

Nowa ordynacja wyborcza do wyborów samorządowych przewiduje, iż kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta może jednocześnie startować w wyborach do rady gminy. Jeżeli z tej możliwości skorzysta Smogorzewski, jego miejsce stałego zamieszkania (Józefów gm. Nieporęt) będzie brane pod uwagę przy ocenie posiadania przez niego prawa wybieralności. Na razie nie ma żadnych informacji aby Gmina Nieporęt lub jej część miała być włączona do Gminy Legionowo. A więc prezydent Smogorzewski może mieć problem.

Wygaszanie mandatów w statystyce PKW

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że dotychczas wygaszono 2 tys. 443 mandaty samorządowcom. Wygaszanie mandatów dotyczyło 2 prezydentów miast, 17 burmistrzów i 31 wójtów (razem 50 osób). Natomiast mandat radnego – wygaszono 2 tys. 393 radnym. Wygaszenia te dotyczyły: sejmiku województwa – 123 radnych, rad powiatów – 783 radnych, rad dzielnic – 43 radnych, rad miast na prawach powiatu – 278 radnych oraz rad gmin- 1166 radnych.
Z powodu złamania ustawowych zakazów: łączenia funkcji w samorządzie oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dotychczas wygaszono mandat tylko jednemu burmistrzowi oraz 48 radnym.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *