LEGIONOWO. Ratusz – Deweloper Legionowo?

2019-02-23 5:38:53

Zapewnienie lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących rodzin jest zadaniem własnym Gminy. Od 2006 r. miasto wybudowało
8 budynków komunalnych, jednak tylko 4 z nich przeznaczono dla niezamożnych rodzin. Mieszkania w pozostałych budynkach sprzedano na zasadach wolnorynkowych. Tymczasem ok. 300 rodzin od lat oczekuje na przydział lokalu od miasta


W zeszłym tygodniu (TiO 7/2019) opisywaliśmy historię 24-letniej kobiety w ciąży. Wychowanki domu dziecka w Chotomowie. Kobieta od dłuższego czasu stara się o przydział mieszkania komunalnego. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta, powinna mieć pierwszeństwo do otrzymania mieszkania komunalnego

Absurdalne kryterium dochodowe

Po rozmowie z kobietą zadaliśmy pytania do Urzędu Miasta. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że przy zarobkach na poziomie najniższej krajowej (ok. 1630 zł) kobieta przekracza wymagane kryterium dochodowe. Podobno mogłaby być wpisana na listę oczekujących gdyby na osobę w rodzinie przypadało jej nie więcej niż 1029 zł. Oczywiście nie wzięto pod uwagę, że po urodzeniu dziecka, kobieta będzie spełniać to kryterium. Zamiast tego usłyszała ona, że może udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej, po przydział do Domu Samotnej Matki. A po porodzie, gdy już zmieni się jej kryterium dochodowe będzie mogła złożyć kolejny wniosek o przyznanie mieszkania.

Miasto się chwali

Z początkiem 2019 r. Ratusz zaczął się chwalić, że w tym roku rozpocznie się budowa kolejnego budynku komunalnego na terenie Kozłówki. W nowym bloku ma powstać 39 nowych mieszkań 2 lub 3 pokojowych. Koszt całej inwestycji to 1,5 mln złotych (rozłożony na budżet w 2019 i 2020 r. Co ciekawe Urząd twierdzi, że Legionowo od lat wspiera najuboższych mieszkańców miasta budując bloki komunalne. Niestety na przydział mieszkania zgodnie z odpowiedzą z Urzędu wciąż oczekuje około 300 rodzin.

Sprzedają zamiast wynajmować

Zapytaliśmy rzeczniczkę legionowskiego Ratusza ile mieszkań, bloków komunalnych znajduje się w zasobach gminy. Odpowiedź brzmiała, że na koniec 2018 r. w zasobach gminy łącznie znajdują się 964 lokale komunalne. W okresie ostatnich 12 lat gmina wybudowała 8 bloków komunalnych. Cztery z nich to bloki socjalne znajdujące się przy ul. POW. W przypadku reszty budynków na ul. Suwalnej i Gen. Roi. Gmina jest właścicielem tylko 3 mieszkań. Reszta mieszkań została sprzedana na zasadach wolnorynkowych. Co ciekawe na koniec 2018 r. na blisko 1000 mieszkań gmina nie posiadała nawet jednego wolnego lokalu dla osób potrzebujących.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *