LEGIONOWO. Rozbudowa Gondoli i zabudowań wzdłuż DK61

2023-04-17 12:52:10

Nadchodzi reforma przestrzenna centrum Legionowa! Miasta szykuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla okolicy odgraniczonej ulicami: Sowińskiego, Piłsudskiego, Jagiellońską, Słowackiego i drogą krajową nr 61 (DK nr 61)


Do 8 maja 2023 r. mieszkańcy mogą składać swoje uwagi do projektu. Zgodnie z założeniami, w centrum miasta będzie można lokalizować obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2, a zabudowę istniejącą wzdłuż Drogi Krajowej będzie można rozbudowywać.

Wyłożenie planu i konsultacje

W dniach od 31 marca do 24 kwietnia 2023 r., w miejskim ratuszu, zostanie wyłożony do wglądu projekt nowego mpzp dla fragmentu centrum Legionowa odgraniczonego ulicami generała Sowińskiego, Piłsudskiego, Jagiellońską, Słowackiego i DK nr 61 – ul. Warszawską. Dyskusja publiczna nad ustaleniami zawartymi w tym dokumencie odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 17 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (UM) w Legionowie. Uwagi do zawartych tam reform można zgłaszać do
8 maja 2023 r. Rozpatrzy je prezydent Roman Smogorzewski. Procedura zmiany planu dla tej dzielnicy miasta rozpoczęła się w sierpniu 2019 r., kiedy to radni przystąpili do sporządzania mpzp dla tego fragmentu miasta.

Rozbudowa zabudowań wzdłuż ul. Warszawskiej

Decyzję o przystąpieniu do zamiany planu tego terenu, radni argumentowali następująco: „Opracowanie planu ma na celu stworzenie warunków formalno-prawnych dla realizacji nowej zabudowy, która zostanie odpowiednio wkomponowana w istniejącą strukturę urbanistyczną, określenie podstaw obsługi komunikacyjnej i prawidłowej polityki parkingowej, wyznaczenie czytelnych granic zabudowy wielofunkcyjnej ustalonej w studium w kwartale ulic Jagiellońska, Słowackiego, Mrugacza i Piłsudskiego, jako terenów przeznaczonych pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.”

Niemożliwe stało się możliwe…

Zdaniem radnych, nowe przepisy mają umożliwić nadbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy wzdłuż DK nr 61. Do tej pory było to niemożliwe, ponieważ zapisy obecnie obowiązującego mpzp ustalają linię zabudowy w odległości 25 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni DK nr 61.

Czy wyjdą naprzeciw?

Władze miasta mają pochylić się również nad wnioskiem Jerzego Petza, prywatnego przedsiębiorcy, który wnioskował o zmianę tego dokumentu, ale jedynie w zakresie kilkunastu należących do niego nieruchomości, położonych na tym obszarze. Jest on właścicielem m. in. kliniki Mediq i galerii Gondola, zaś jego wniosek dotyczył zmiany planu dla łącznie 13 działek odgraniczonych ulicami Piłsudskiego, Jagiellońską, Słowackiego i Mrugacza. Zamiany miałyby umożliwić budowę w tym miejscu obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2 oraz dopuścić tam zabudowę nie wyższą niż 23 metry, zaś na 30 procentach powierzchni nie wyższą niż 28 metrów.

Powrót do przeszłości?

W lipcu 2019 r. przedsiębiorca w następujący sposób argumentował swój wniosek: „Galeria Gondola jest jednym z centralnych punktów handlowych i gastronomicznych, a w niedalekiej przyszłości wraz z otwarciem pierwszego kina w Legionowie przez największą sieć kin w Polsce – spółkę Helios S. A. stanie się również jednym z centralnych punktów rozrywkowych dla mieszkańców Legionowa. Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie galerii Gondola wpisuje się w związku z tym w podstawowe założenia strategiczne gminy,
wyrażone w uchwalonym w 2017 r. studium”.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *