Facebook


LEGIONOWO. Ruszają dogęszczenia

2016-01-22 3:58:55

SML-W wbrew protestom mieszkańców, zamierza zbudować wielorodzinny budynek mieszkalny w miejscu placu zabaw naprzeciwko bloku nr 7, przy ul. Broniewskiego. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony pod koniec grudnia 2015 r.


Pomysł na zabudowę mieszkaniową terenu przy ul. Broniewskiego, znajdującego się pomiędzy parkingiem a blokiem nr 7 pojawił się w 2013 r. Legionowska spółdzielnia mieszkaniowa SML-W, w ten sposób zamierzała wesprzeć swój nadszarpnięty budżet. Od razu jednak pojawiły się protesty mieszkańców.

Co planują zbudować?
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi na działce nr 230 został złożony pod koniec grudnia 2015 r. SML-W planuje budowę budynku mieszkalnego w części o trzech, a w części o pięciu kondygnacjach naziemnych. W budynku o wysokości ponad 18 metrów mają znajdować się 73 mieszkania oraz parking podziemny na 76 samochodów. Powierzchnia zabudowy ma wynosić ponad 1724 metry. Dotychczas pozwolenie nie zostało wydane.

Zabudowa wbrew mieszkańcom
Wyasfaltowany teren na tyłach bloku nr 7 obecnie służy mieszkańcom jako plac zabaw. Wcześniej były tam korty tenisowe, a ostatnio mieszkańcy zabiegali aby właśnie tutaj powstało miasteczko rowerowe. Gdy spółdzielnia w kwietniu 2013 r. przedstawiła swoje plany budowy bloku mieszkalnego, mieszkańcy złożyli od razu do zarządu SML-W protest podpisany przez 70 osób. Nic to jednak nie pomogło i sprawa trafiła na walne zgromadzenie spółdzielni. Po głosowaniach na poszczególnych częściach walnego zgromadzenia okazało się, że 119 głosujących było za zabudową tego terenu, a 79 było przeciwko. Należy jednak dodać, że mieszkańcy osiedla Jagiellońska w zdecydowanej większości byli przeciwko tej inicjatywie, 71 głosów było przeciw, a tylko 45 za. W tej sytuacji przeważające okazały się głosy spółdzielców z odległych osiedli jak Osiedla Młodych na Łajskach czy też Osiedla Przylesie w Jabłonnie.

Głusi na głosy spółdzielców
Podczas kolejnych spotkań w spółdzielni mieszkańcy wyrażali nadal swoją dezaprobatę dla planów zarządu dotyczących budowy nowego bloku. Nie spotkało się to jednak z żadnym odzewem, podobnie jak pisma mieszkańców kierowane do zarządu. Sprawą tą nie chcieli także zainteresować się powiatowi radni, również opozycyjni, być może dlatego, że przewodniczącym rady powiatu jest prezes SML-W Szymon Rosiak. Podobnie spełzły na niczym próby przekonania Rady Miasta Legionowo, aby tren naprzeciwko bloku nr 7 został przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na miejsce rekreacji i wypoczynku.

Zmiana studium i miasteczko rowerowe
W 2014 r. mieszkańcy sprzeciwiający się budowie bloku przy ul. Broniewskiego złożyli uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legionowo, których celem było powstrzymanie zabudowy terenu i wykorzystanie go na inny cel. Uwagi te nie zostały jednak uwzględnione przez prezydenta miasta Legionowo. Spółdzielcy opracowali także projekt uchwały na walne zgromadzenie SML-W, który miał na celu urządzenie na terenie przy bloku nr 7 miasteczka rowerowego. Projekt uchwały nie został jednak ani wyłożony do wglądu ani poddany pod głosowanie. Z tego powodu, postępowanie ws. niezgodnych z prawem działań zarządu SML-W zostało zaskarżone i jest obecnie prowadzone przez ministra infrastruktury i budownictwa.

KAROL STELMACH
toiowo@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *