LEGIONOWO. Sąd zablokował dogęszczanie

2016-11-11 5:00:16

Z końcem czerwca Rada Miasta na wniosek prezydenta zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) decyzję wojewody mazowieckiego, który stwierdził nieważność uchwalonego w kwietniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Sobieskiego. Jak się okazało, WSA podzielił zdanie wojewody i opozycyjnych radnych.

Od samego początku kontrowersje wzbudza kwietniowa uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla części osiedla Sobieskiego. Chodzi o teren o powierzchni 18 ha pomiędzy ul. Sobieskiego do granicy z Jabłonną i od ul. Siwińskiego do ul. Warszawskiej. Plan, który zaproponował prezydent, poparło tylko 11 „jego” radnych. Wprowadzał on możliwość zabudowania ostatnich wolnych przestrzeni na tym osiedlu, a zwłaszcza działki przy ul. Husarskiej, która w studium miała być przeznaczona pod zbiorniki retencyjne. Zasadność tej uchwały, która jest sprzeczna z opracowanym studium z 2007 r., zakwestionowali nie tylko opozycyjni radni. Ich zastrzeżenia potwierdził również wojewoda mazowiecki. To jednak nie przekonywało prezydenta, który zachęcał radnych do zaskarżenia decyzji wojewody do sądu (WSA) i tak też się stało. Wówczas Leszek Smuniewski, drugi opozycyjny radny, nie rozumiał uporu prezydenta w tej kwestii.

Jak się okazało na ostatniej sesji Rady Miasta, WSA w wydanym wyroku potwierdził częściowo niezgodność zapisów uchwalonego planu z prawem. W ten sposób zostały unieważnione zapisy mpzp umożliwiające dalsze dogęszczania na osiedlu Sobieskiego. Wyrok nie jest prawomocny.

Podczas obrad, Agnieszka Zielińska, radca prawny urzędu miasta wyjaśniała, że władze miasta analizują uzasadnienie wydanego wyroku i poważnie myślą nad wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Oznacza to, że sprawa pozostaje w toku i na jej zakończenie prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać. W przypadku, gdyby NSA utrzymał w mocy wyrok WSA, naprzeciwko Faktorii nie będzie mógł powstać już żaden nowy blok.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *