LEGIONOWO. Ścieki trafią prosto do Wisły

2019-03-25 4:15:11

Całość ścieków komunalnych z Legionowa jest odprowadzana jedną rurą do oczyszczalni Czajka. Drugi, zaprojektowany ponad 20 lat temu, rezerwowy przewód, do odprowadzania ścieków w sytuacjach awaryjnych, do dziś nie został zbudowany. Dlatego, gdy dojdzie do awarii, ścieki z Legionowa odpwadzone zostaną wprost do Wisły

Przed 30 laty podjęto decyzję o podłączeniu Legionowa do warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Wcześniej ścieki bytowe z legionowskich osiedli mieszkaniowych, bo większość domów jednorodzinnych korzystała jeszcze z szamb, były przy pomocy 2 przewodów kierowane wprost do rzeki Wisły.

Strategiczna decyzja

Istniejąca wtedy infrastruktura kanalizacyjna nie pozwalała już na dalszą rozbudowę Legionowa. Dwa przewody o przekroju 400 mm nie dawały bowiem rady odprowadzać ekskrementów z miasta. Dlatego ok. 1990 r. podjęto decyzję o podłączeniu Legionowa do warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. W tym celu przystąpiono do budowy przewodu tłocznego pod ciśnieniem o przekroju 800 mm i długości 6,6 km z Legionowa do oczyszczalni. Dzięki temu miasto jak również sąsiednie miejscowości mogły korzystać z brodziejstw cywilzacji i szybciej się rozwijać. Projektując przewód tłoczny z Legionowa myślano też perspektywicznie, bo przewidziano na przykład możliwość podłączenia się do niego Jabłonny.

Odłożona inwestycja

Z informacji, do jakich dotarliśmy wynika, że zaplanowano i zaprojektowano w tamtym czasie także drugi, rezerwowy przewód, który miał być uruchamiany w przypadku awarii głównego przewodu. Wszystko po to, aby miasto był zabezpiczone, a zarazem nie było już możliwości, aby ścieki trafiły do Wisły i doszło do skażenia rzeki. Informacje te potwierdza Andrzej, Kicman był prezydent miasta Legionowo. – „W latach `90 był plan i projekt budowy awaryjnej nitki odprowadzającej ścieki kanalizacyjne. Niestety ze względu na wysokie koszta budowa awaryjnego przyłącza wydawała się mniej potrzebna niż na przykład inwestowanie w oświatę. W Legionowie była wówczas tylko jedna szkoła średnia. Natomiast ryzyko awarii nowego przewodu tłocznego wtedy było niewielkie, dlatego zdecydowano o odłożeniu budowy na późniejszy czas – wspomina Kicman.

Grozi katastrofa ekologiczna

Aby dowiedzieć się, co zmieniło się od tamtego czasu oraz w jaki sposób Legionowo zabezpieczone jest przed awarją, a zarazem katastrofa ekologiczną, zwróciliśmy się z pytaniami do Urzędu Miasta Legionowo oraz do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego (PWK). W końcu obecnie, ochrona środowiska traktowana jest jako coś bardzo ważnego. Do chwili zamknięcia bieżącego numeru TiO, nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Urzędu Miasta. Za to nadeszły odpowiedzi z PWK. Wynika z nich, że ścieki z Legionowa cały czas odprowadzane są tylko jednym, tym samym przewodem tłocznym 800 mm. Natomiast w przypadku awarii tego przewodu, ścieki mogą być odprowadzane wprost do rzeki Wisły przewodami DN400.

Plany wyparowały?

Według Piotra Zberkowskiego, dyrektora technicznego legionowskiego PWK, w zasobach archiwalnych PWK brakuje dokumentów, które świadczyłyby o planach budowy drugiego przewodu tłocznego do oczyszczalni. Na pytanie czy planowana jest budowa takiego przewodu otrzymaliśmy odpowiedź, że – „Obecnie budowa drugiego przewodu tłocznego do oczyszczalni ścieków „Czajka” nie jest planowana przez PWK „Legionowo” Sp. z o.o.”. – odpowiedział przedstawiciel miejskiej spółki.

Władze milczą

Z odpowiedzi tych jasno wynika, że sprawa awaryjnego odprowadzania ścieków z Legionowa została zaniedbana. Nie tylko zaniechano budowy, planowanego 30 lat temu, rezerwowego przewodu do oczyszczalni Czajka, ale również nie wprowadzono jakichkolwiek nowych rozwiązań, który mogłyby zabezpieczyć środowisko przed skażeniem. Krótkowzroczność obecnych władz w tym zakresie, najlepiej może zobrazować ich niedawny pomysł, aby na osiedlu Sobieskiego w miejscu przeznaczonym pod zbiorniki retencyjne dla wód opadowych, dopuścić budowę wysokich budynków mieszkalnych. Na szczęście, plany te nie doszły do skutku.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *