Facebook

LEGIONOWO. Siłowe przejęcie Komisji Rewizyjnej – Wystraszyli się kontroli

2019-02-25 5:21:12

Andrzej Kalinowski (PIS) przewodniczący komisji

Na najbliższą sesję rady miasta niespodziewanie wniesiono projekt uchwały o zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Do komisji zajmującej kontrolą działań władz ma dołączyć 4 radnych jednoznacznie łączonych z prezydentem. W ten sposób prezydent Smogorzewski może odzyskać kontrolę nad bardzo ważną i w dodatku jedyną komisją opanowaną przez PiS


W grudniu 2018 r. ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta. W pięcioosobowym składzie, znalazło się aż 4 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jej przewodniczącym został ponadto radny Andrzej Kalinowski z PIS.

Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna ma bardzo ważne zadania. Zajmuje się kontrolowaniem działalności organów władzy, w tym prezydenta. Kontroluje też jednostki gminy, rozpatruje skargi mieszkańców, opiniuje projekt i wykonie budżetu oraz występuje do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium prezydentowi. Komisja ta działa na podstawie uchwalonego przez radę planu oraz na zlecenie rady. Do zadań tej komisji należy m.in. przeprowadzanie kontroli. Protokół z kontroli przedstawia się Komisji Rewizyjnej, która po głosowaniu przedstawia wyniki kontroli i protokół Radzie Miasta, która głosuje nad ich przyjęciem.

Jolanta Żebrowska (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) Kandydatka na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Wystraszyli się planu kontroli?

Uchwalony w styczniu br., na III sesji Rady Miasta plan pracy Komisji Rewizyjnej mógł być powodem dużego niepokoju rządzących w Legionowie. Plan ten zwiera m. in.:
Zapoznanie się z przychodami i kosztami, efektami marketingowymi wydawania gazety Miejscowa na Weekend przez KZB Legionowo Sp. z o.o. Kontrolę wybranych klubów sportowych w zakresie korzystania ze środków gminnych oraz Podsumowanie tej kontroli Opracowanie stanowiska komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu w roku 2018.
Zatwierdzenie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.
Opracowanie planu kontroli oraz Podsumowanie kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie.

Mariusz Suwiński (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) Kandydat na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Chcą zasłonić czułe miejsca

Uchwalony plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, przegłosowane przez Radę Miasta uderza w czułe miejsca legionowskiego samorządu. Do tej pory miejsca te były zasłaniane jak tarczą powoływaniem się na tajemnicę handlową, ochronę danych osobowych oraz brakiem podstaw uznania danych informacji za informację publiczną. W ten sposób bowiem, często gminni włodarze oraz władze miejskich spółek i jednostek organizacyjnych, uchylały się od udzielania informacji o swojej działalności. Dlatego można przypuszczać, że właśnie zaplanowane prace komisji mógł być podstawą do podjęcia decyzji o „siłowym” przejęciu Komisji Rewizyjnej przez radnych kojarzonych z prezydentem.

Marta Budzyńska (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) Kandydatka na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Kto przejdzie do rewizyjnej?

Obecnie, całkiem niespodziewanie, chęć uczestniczenia w pracach ww. komisji zgłosiło 4 radnych z ugrupowań kojarzonych jednoznacznie z prezydentem Legionowa. Zmieni to diametralnie układ sił w Komisji Rewizyjnej, gdzie przewagę zdobędą zwolennicy prezydenta. Stosunek głosów będzie wynosił 5 do 4. O ile chęć pracy w Komisji Rewizyjnej radnej Żebrowskiej można wytłumaczyć niedawnym objęciem mandatu radnego, o tyle decyzje radnych Szulca, Suwińskiego i Budzyńskiej budzą już mieszane odczucia. Prawdopodobnie na najbliższej sesji w dniu 27 lutego br. jedyna ze stałych komisji rady, w której opozycja miała przewagę najprawdopodobniej zostanie „odbita”.

Tadeusz Szulc (Porozumienie Samorządowe) Kandydat na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Prztyczek w nos PIS

Radni z Klubu PIS niecałe 3 miesiące nacieszyli się przewagą w jednej stałej komisji rady. Można przypuszczać, że propozycje planu pracy oraz zakres prac komisji wymknęły się legionowskim włodarzom spod kontroli i spowodowały kontrakcję. Arytmetyka jest tu bezwzględna, wiadomo kto ma w radzie przewagę i jak ułożą się głosowania. Po przegłosowaniu nowego składu komisji ciekawym pozostanie stanowisko radnego Kalinowskiego z PIS. Czy dalej zostanie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i będzie podpisywał podjęte przez prezydencką większość uchwały, stanowiska itp.? Czy odstąpi od tego „wiekopomnego zaszczytu”? Okaże się to niebawem.

Jacek Jankowski

Komentarze

4 komentarze

 1. Ewa odpowiedz

  Czyli w praktyce, każdy, komu nie podoba się skład komisji, by uzyskać w niej większość może dokoptować dowolną liczbę radnych? Coś to wygląda, na pudrowany organ, żeby na papierze ładnie wyglądało.

 2. Normalny odpowiedz

  Statut Gminy w kwestii liczebności osobowej w komisjach Rady daje dowolność

 3. UM odpowiedz

  Pani Budzyńska kandyduje do komisji by chronić swojego nowego pracodawcę – PWK.

 4. Ewa odpowiedz

  W jaki sposób coś takiego może być legalnym działaniem? Czy Komisja nie ma statutowo określonej liczby członków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *