LEGIONOWO. Siłowe przejęcie Komisji Rewizyjnej – Wystraszyli się kontroli

2019-02-25 5:21:12

Andrzej Kalinowski (PIS) przewodniczący komisji

Na najbliższą sesję rady miasta niespodziewanie wniesiono projekt uchwały o zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Do komisji zajmującej kontrolą działań władz ma dołączyć 4 radnych jednoznacznie łączonych z prezydentem. W ten sposób prezydent Smogorzewski może odzyskać kontrolę nad bardzo ważną i w dodatku jedyną komisją opanowaną przez PiS


W grudniu 2018 r. ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta. W pięcioosobowym składzie, znalazło się aż 4 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jej przewodniczącym został ponadto radny Andrzej Kalinowski z PIS.

Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna ma bardzo ważne zadania. Zajmuje się kontrolowaniem działalności organów władzy, w tym prezydenta. Kontroluje też jednostki gminy, rozpatruje skargi mieszkańców, opiniuje projekt i wykonie budżetu oraz występuje do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium prezydentowi. Komisja ta działa na podstawie uchwalonego przez radę planu oraz na zlecenie rady. Do zadań tej komisji należy m.in. przeprowadzanie kontroli. Protokół z kontroli przedstawia się Komisji Rewizyjnej, która po głosowaniu przedstawia wyniki kontroli i protokół Radzie Miasta, która głosuje nad ich przyjęciem.

Jolanta Żebrowska (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) Kandydatka na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Wystraszyli się planu kontroli?

Uchwalony w styczniu br., na III sesji Rady Miasta plan pracy Komisji Rewizyjnej mógł być powodem dużego niepokoju rządzących w Legionowie. Plan ten zwiera m. in.:
Zapoznanie się z przychodami i kosztami, efektami marketingowymi wydawania gazety Miejscowa na Weekend przez KZB Legionowo Sp. z o.o. Kontrolę wybranych klubów sportowych w zakresie korzystania ze środków gminnych oraz Podsumowanie tej kontroli Opracowanie stanowiska komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu w roku 2018.
Zatwierdzenie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.
Opracowanie planu kontroli oraz Podsumowanie kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie.

Mariusz Suwiński (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) Kandydat na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Chcą zasłonić czułe miejsca

Uchwalony plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, przegłosowane przez Radę Miasta uderza w czułe miejsca legionowskiego samorządu. Do tej pory miejsca te były zasłaniane jak tarczą powoływaniem się na tajemnicę handlową, ochronę danych osobowych oraz brakiem podstaw uznania danych informacji za informację publiczną. W ten sposób bowiem, często gminni włodarze oraz władze miejskich spółek i jednostek organizacyjnych, uchylały się od udzielania informacji o swojej działalności. Dlatego można przypuszczać, że właśnie zaplanowane prace komisji mógł być podstawą do podjęcia decyzji o „siłowym” przejęciu Komisji Rewizyjnej przez radnych kojarzonych z prezydentem.

Marta Budzyńska (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) Kandydatka na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Kto przejdzie do rewizyjnej?

Obecnie, całkiem niespodziewanie, chęć uczestniczenia w pracach ww. komisji zgłosiło 4 radnych z ugrupowań kojarzonych jednoznacznie z prezydentem Legionowa. Zmieni to diametralnie układ sił w Komisji Rewizyjnej, gdzie przewagę zdobędą zwolennicy prezydenta. Stosunek głosów będzie wynosił 5 do 4. O ile chęć pracy w Komisji Rewizyjnej radnej Żebrowskiej można wytłumaczyć niedawnym objęciem mandatu radnego, o tyle decyzje radnych Szulca, Suwińskiego i Budzyńskiej budzą już mieszane odczucia. Prawdopodobnie na najbliższej sesji w dniu 27 lutego br. jedyna ze stałych komisji rady, w której opozycja miała przewagę najprawdopodobniej zostanie „odbita”.

Tadeusz Szulc (Porozumienie Samorządowe) Kandydat na członka komisji
Fot. UM Legionowo

Prztyczek w nos PIS

Radni z Klubu PIS niecałe 3 miesiące nacieszyli się przewagą w jednej stałej komisji rady. Można przypuszczać, że propozycje planu pracy oraz zakres prac komisji wymknęły się legionowskim włodarzom spod kontroli i spowodowały kontrakcję. Arytmetyka jest tu bezwzględna, wiadomo kto ma w radzie przewagę i jak ułożą się głosowania. Po przegłosowaniu nowego składu komisji ciekawym pozostanie stanowisko radnego Kalinowskiego z PIS. Czy dalej zostanie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i będzie podpisywał podjęte przez prezydencką większość uchwały, stanowiska itp.? Czy odstąpi od tego „wiekopomnego zaszczytu”? Okaże się to niebawem.

Jacek Jankowski

Komentarze

4 komentarze

 1. Ewa odpowiedz

  Czyli w praktyce, każdy, komu nie podoba się skład komisji, by uzyskać w niej większość może dokoptować dowolną liczbę radnych? Coś to wygląda, na pudrowany organ, żeby na papierze ładnie wyglądało.

 2. Normalny odpowiedz

  Statut Gminy w kwestii liczebności osobowej w komisjach Rady daje dowolność

 3. UM odpowiedz

  Pani Budzyńska kandyduje do komisji by chronić swojego nowego pracodawcę – PWK.

 4. Ewa odpowiedz

  W jaki sposób coś takiego może być legalnym działaniem? Czy Komisja nie ma statutowo określonej liczby członków?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *