LEGIONOWO. Skarga na “Kombatanta”

2015-09-11 12:25:42

Po otrzymaniu skargi na personel DPS “Kombatant”, przedstawiciele zarządu Powiatu Legionowskiego poprosili dyrektora placówki o złożenie wyjaśnień. Nowy starosta zlecił również przeprowadzenie natychmiastowego audytu oraz przedstawienie informacji o przestrzeganiu procedur, jakie obowiązują w DPS.

 

Redakcja TiO otrzymała do wiadomości list pełnomocniczki byłej, 93-letniej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej (DPS) “Kombatant” w Legionowie. List zawierał skargę, w której wyartykułowano, iż pensjonariuszka przebywała w złych warunkach i nie była objęta należytą opieką personelu. List ten adresowany był do DPS “Kombatant”, a do wiadomości, oprócz naszej redakcji, otrzymali go także Starostwo Powiatowe w Legionowie, jako organ założycielski placówki, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Z “Kombatanta” do szpitala

Zgodnie z informacjami jakie zawierał list, 93-letnia kobieta trafiła do domu pomocy społecznej w Legionowie pod koniec czerwca br. Wcześniej pensjonariuszka przez 2 lata przebywała w innych DPS-ach, gdzie według słów jej pełnomocniczki była doskonale “zaopiekowana”. Rodzina zdecydowała się jednak na jej przeprowadzkę do “Kombatanta”, bo jeden z tych domów był bardzo drogi, a w drugim pensjonariuszka nie miała, ze względu na wyłącznie ciężkie przypadki, w ogóle kontaktu z osobami sprawnymi umysłowo. Nie było tam także możliwości odbywania spacerów. Wszystkich tych mankamentów miało nie być w legionowskim DPS-ie, a jego atutem miała być ponadto możliwość odbywania spacerów w pięknym otoczeniu. Z listu wynika jednak, że opieka personelu była zła, bo za mało było osób zajmujących się pensjonariuszami. Kobieta o ile sama o coś nie poprosiła, nie otrzymywała pomocy. W związku z tym miała przebywać w złych warunkach higienicznych. Konsekwencją nienależytego nadzoru nad 93-latką, miał być również jej pobyt w szpitalu.

Audyt w ośrodku

Dotychczas wiadomości tych nie udało nam się zweryfikować. Z naszych informacji wynika jednak, że natychmiast po otrzymaniu listu przedstawiciele zarządu Powiatu Legionowskiego wezwali dyrektorkę “Kombatanta”. Poprosili ją o przedstawienie informacji o procedurach, jakie obowiązują w DPS. Zlecili również dyrektorowi przeprowadzenie kontroli ich przestrzegania w zakresie, na który wskazuje skarga. Niezależnie od tego, nowy starosta zlecił przeprowadzenie audytu w placówce przez pracowników Starostwa. Redakcji TiO udało się ustalić, że obecnie w DPS “Kombatant”przebywa 79 pensjonariuszy, w tym 11 osób nie opuszczających łóżek. Od 10 lat liczba osób, które wymagają coraz bardziej specjalistycznej opieki, jak również średnia wieku podopiecznych Domu, systematycznie rośnie. Jednocześnie personel placówki, bezpośrednio zajmujący się pensjonariuszami, liczy 34 osoby. Są to pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitant, psycholog oraz pracownicy socjalni. O wynikach kontroli i audytu w “Kombatancie” będziemy informować.

KAROL STELMACH

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *