Facebook
LEGIONOWO. Skargi na KZB „Legionowo”

2016-09-09 10:25:41

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta rozpatrywane były 2 skargi na działalność miejskiej spółki KZB „Legionowo” sp. z o.o., w związku z wydawaniem przez tę spółkę gazety „Miejscowa”. Nie wiedzieć czemu każdą z nich przekazano do innego organu.

Skarga mieszkańca, pana Jacka została przekazana Radzie Miasta Legionowo do rozpatrzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Zdaniem autora skargi, gazeta wydawana przez miejską spółkę wykorzystywana jest bowiem do propagandy politycznej, co jest niedopuszczalne, gdyż jest ona finansowana z budżetu gminy. Jego zastrzeżenia budzi także sam fakt zajmowania się działalnością wydawniczą przez spółkę, która została powołana do innych celów. Na taką działalność nie wyrazili też zgody radni w odpowiedniej uchwale. Ponadto według skarżącego KZB, jako wydawca gazety, wydaje środki publiczne na cele, które nie mieszczą się w zadaniach własnych gminy Legionowo. Z kolei inna mieszkanka, pani Grażyna, zwróciła się do Rady Miasta z pismem, w którym m.in. zarzuciła, iż należąca do miasta spółka KZB wydaje stronniczą, propagandową gazetę, mającą za zadanie chwalić władzę i pilnować interesów spółdzielni. Pomimo burzliwej dyskusji, Rada Miasta sama nie zajęła się sprawą. Skarga pana Jacka została przekazana do rozpatrzenia radzie nadzorczej spółki KZB, a skargę pani Grażyny przekazano do rozpatrzenia prezydentowi miasta.

WD

Komentarze

1 komentarz

  1. Edek odpowiedz

    Skargi przekazane do rozpatrzenia przez organy oskarżane. Ot logika, ktoś ma wątpliwości co do wyników rozpatrzenia oraz nad czyimi interesami czuwa obecna Rada Miasta. Dla przypomnienia szanowna Rado zapoznajcie się z ustawą was obowiązującą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *