LEGIONOWO. Skargi na prezydenta

2015-09-09 10:52:40

Do rady miasta wpłynęły dwie skargi na działalność prezydenta. Pierwsza dotyczy skierowania do realizacji inicjatywy lokalnej o nazwie “Miasteczko ruchu drogowego na osiedlu Jagiellońska”. Druga, przekroczenia kompetencji oraz działań niezgodnych z przepisami przy podejmowaniu decyzji o budowie budynku wielorodzinnego z mieszkaniami na sprzedaż na osiedlu Piaski.

 

Do Rady Miasta Legionowo wpłynęły dwie skargi na prezydenta, które przekazano do rozpatrzenia komisji rewizyjnej. Pierwsza z nich dotyczy “Miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Jagiellońska”. Według mieszkańca, który wystosował skargę, skierowując właśnie ten wniosek, w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, do realizacji prezydent naruszył przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Akceptacja dla swoich

Okazało się, że wniosek, który uzyskał akceptację prezydenta, złożyła Beata Woźniak, miejska radna z klubu Porozumienie Prezydenckie, jednocześnie pracowniczka spółdzielni (SML-W), a prawdziwym inicjatorem tego pomysłu był zarząd  SML-W. Działka, na której miałoby powstać miasteczko jest również w użytkowaniu spółdzielni. Jednak zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielni, działka ta przeznaczona jest na sprzedaż, a więc gmina Legionowo nie może nią swobodnie dysponować. Taki natomiast warunek znajduje się w kryteriach oceny wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych.

Minister przeciwko SML-W

Według mieszkańca istnieje obecnie niebezpieczeństwo, że działka wraz z wybudowanym miasteczkiem rowerowym zostanie przez SML-w sprzedana. Lokalizacja miasteczka w tym miejscu nie spełnia także wymaganego kryterium powszechnej dostępności, ponieważ zgodnie z ustawą, jest prywatną własnością członków spółdzielni. Przy okazji mieszkaniec poinformował radnych, że Minister Infrastruktury i Rozwoju prowadzi przeciwko zarządowi SML-W postępowanie ws. zgodności z prawem uchwał dotyczących lokalizacji miasteczka rowerowego. A także o tym, iż SML-W nie jest organizacją pożytku publicznego ani organizacją pozarządową, dlatego też nie powinna być stroną umowy o realizację takiego zadania jak budowa miasteczka rowerowego.

Mieszkania na sprzedaż – to nie zadanie dla gminy

Druga skarga została wystosowana przez Komitet Protestacyjny Mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z osiedla Piaski. Do komitetu przystąpiły wspólnoty: Zegrzyńska 31, Zegrzyńska 37 oraz Zegrzyńska 55, ich zdaniem prezydent przekroczył swoje kompetencje i uprawnienia oraz podejmował działania niezgodne z przepisami, gdy starał się doprowadzić do budowy wielorodzinnego budynku z mieszkaniami na sprzedaż na osiedlu Piaski. Działka, na której ma być realizowana inwestycja, została przekazana Gminie Legionowo przez Wojskową Agencję Mieszkaniową jako darowizna na ściśle określony cel jakim była budowa infrastruktury osiedlowej. Tymczasem prezydent w tajemnicy przed mieszkańcami, a nawet radnymi, uzyskał zgodę WAM na rozszerzenie celu darowizny. Według przedłożonej przez Komitet Protestacyjny opinii prawnej: budowa mieszkań, które będą przeznaczone na sprzedaż nie należy jednak do zadań własnych gminy i gmina nie powinna w ogóle prowadzić takiej działalności.

mlerman@tio.com.pl

MACIEJ LERMAN

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *