LEGIONOWO. SML-W IMPERIUM PREZESA cz. 3

2017-05-12 7:58:42

Tysiące legionowskich lokatorów wpłacają co miesiąc do wspólnej spółdzielczej kasy ogromne sumy pieniędzy. Prezes SML-W Szymon Rosiak powinien więc zarządzać nimi gospodarnie mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. A jaka jest rzeczywistość?


SPÓŁDZIELCZA TELEWIZJA LTV


Lokalna telewizja LTV, finansowana przez Spółdzielnię, nadaje dwa programy. Jeden z nich to 45 minutowy tygodnik, drugi to codzienna 10 minutowa audycja informacyjna. Ze sprawozdań zarządu SML-W wynika, że koszty jej funkcjonowania w latach 2012-2016 przyniosły straty w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Za co płacą lokatorzy?

A co twierdzi na ten temat Zarząd SML-W? – „Produkcję programów dla Spółdzielczej Telewizji Legionowo, której właścicielem jest Spółdzielnia, reguluje umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Myślących Pozytywnie. Zgodnie z w/w umową Stowarzyszenie realizuje programy przy pomocy środków własnych. Do realizacji i emisji programu telewizyjnego dla Spółdzielczej Telewizji Legionowo Stowarzyszenie zapewnia nośniki do rejestracji obrazu i dźwięku oraz inne niezbędne urządzenia. Spółdzielnia nie posiada informacji dotyczącej kosztów utrzymania stacji”. Skąd więc się biorą i z czego wynikają koszty, a właściwie straty? Za co i komu tak naprawdę płacą lokatorzy? Kto zarabia na reklamach emitowanych w LTV? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi.

Krótka historia propagandy

Dla pełnego zrozumienia faktów przedstawiamy krótką historię źródeł lokalnej legionowskiej propagandy. Jej korzenie sięgają powstania stowarzyszenia Platforma Samorządowa, w której znaleźli się: Roman Smogorzewski – prezes, Jan Grabiec – skarbnik, Szymon Rosiak i Tomasz Talarski – członkowie. Początkowo wydawaniem gazety „Miejscowa” oraz realizacją programów dla LTV zajmowała spółka Medium sp. z o.o.: Tomasz Talarski – prezes i współwłaściciel, Jolanta Żebrowska – wiceprezes. Gdy Tomasz Talarski wybrany został radnym powiatu legionowskiego, a następnie objął stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej, „Miejscową” przekazał Stowarzyszeniu Myślących Pozytywnie, od którego nabyła ją spółka KZB Legionowo sp. z o.o., będąca w 100 % własnością Urzędu Miasta Legionowo. Natomiast redagowanie zamieszczanych w niej artykułów oraz realizację programów dla LTV przejęło Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie : (Rafał Michałowski – prezes stowarzyszenia i były już redaktor naczelny „Miejscowej”), Jolanta Żebrowska – członek zarządu. Dodajmy, że Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie powstało z przekształcenia się Platformy Samorządowej.

Poszkodowani spółdzielcy

Jednoznacznie można więc stwierdzić, że nastąpiła silna koncentracja i centralizacja lokalnych propagandowych mediów. Bardzo niebezpieczna dla legionowskiej demokracji, ponieważ skupiona w rękach dwóch najbardziej wpływowych osób: prezydenta Romana Smogorzewskiego oraz Szymona Rosiaka – przewodniczącego Rady Powiatu i prezesa spółdzielni mieszkaniowej. W dodatku całkowicie finansowana z publicznych pieniędzy. Jednakże spółdzielcy są tutaj podwójnie poszkodowani, gdyż podwójnie płacą. Prezydentowi w podatkach, a prezesowi w opłatach.

Janusz Baranowski
Prezes Stowarzyszenia
Legionowskich Lokatorów

 

 

Część 1
Część 2
Cześć 4

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *