LEGIONOWO. Spotkanie dzielnicowych z kuratorami

2020-01-17 6:44:15

W środę (15 stycznia) w legionowskiej Centrum Komunikacyjnym, z inicjatywy kuratorów sądowych oraz Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, zorganizowane zostało spotkanie z udziałem dzielnicowych, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem przedsięwzięcia było określenie procedur współpracy służb i instytucji pomocowych, wobec osób, w stosunku co do których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych, w tym również związanych z przemocą w rodzinie i nadużywaniem alkoholu. Spotkanie służyło przede wszystkim wypracowaniu jednolitych form interwencyjnych mających na celu szybkie i sprawne działanie służb oraz instytucji wobec sprawców przestępstw oraz ich rodzin, gdzie pojawia się problem z nadużywaniem alkoholu.

Policjanci, szczególnie dzielnicowi, w danych rejonach służbowych na bieżąco współpracują w zakresie wymiany informacji dotyczących osób skazanych oraz na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych.

podkom. Justyna Stopińska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *