Facebook


LEGIONOWO. STOP dopalaczom

2015-08-08 8:05:56

„Dopalacze kradną życie” to nazwa akcji profilaktycznej skierowanej do tych, którzy zażywają niebezpieczne, często groźne dla życia, substancje zwane popularnie „dopalaczami”. Legionowska akcja została zainicjowana w jednej ze świetlic profilaktycznych Legionowskiego Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas DWP.

W ostatnich tygodniach w całej Polsce znów zrobiło się głośno o „dopalaczach” głównie za sprawą serii zatruć. Od początku lipca było ich tysiąc, a niektóre zakończyły się zgonami. Policja zintensyfikowała swoje działania skierowane przeciwko producentom i handlarzom groźnych substancji.

Celem kampanii ma być uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowana także dla rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Jej ambasadorami są Jerzy Owsiak oraz Marcin Gortat. W akcję zaangażowanych jest również wiele osób, m. in. znani sportowcy, dziennikarze, naukowcy, politycy i organizacje pozarządowe.

Legionowska akcja została zainicjowana w jednej ze świetlic profilaktycznych Legionowskiego Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas DWP, gdzie odbyły się zajęcia profilaktyczne o dopalaczach zorganizowane i zainicjowane rzez Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych wraz ze Strażą Miejską.

Przygotowana prezentacja multimedialna ukazała co znajduje się w dopalaczach oraz pozwoliła na zapoznanie dzieci i młodzieży ze skutkami ich brania. Następnie dzieci stworzyły graffiti “STOP DOPALACZOM”, jako symbol sprzeciwu przeciwko zażywaniu tych środków. W ramach zajęć plastycznych stały się kreatorami mody i stworzyły własne antydopalaczowe koszulki. Na koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz odblaski. Od nowego roku szkolnego w ramach profilaktyki ma być więcej takich akcji, zwłaszcza w szkołach.

Oprac. DB

Zdjęcia: UM Legionowo

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *