LEGIONOWO. Strażacy i OPS pomagają osobom przebywającym w kwarantannie

2020-03-21 2:10:25

Ośrodek Pomocy Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie udzielają pomocy osobom objętym kwarantanną w czasie epidemii koronawirusa. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji i pozostające w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy mogą uzyskać pomoc w formie żywności i leków

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informacje do Wójta/Burmistrza/Prezydenta.
 2. Wójt/Burmistrz/Prezydent przekazuje informacje do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (lub innej wyznaczonej jednostki).
 3. Ośrodek pomocy społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej (zalecany kontakt telefoniczny, pozyskanie informacji od innych służb).
 4. Ośrodek pomocy społecznej organizuje pomoc żywnościową, w pierwszej kolejności pozyskując ją od organizacji pozarządowych (m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności).
 5. W przypadku braku możliwości zapewnienia żywności ze źródeł, o których mowa w pkt 4, OPS organizuje pomoc żywnościową, wykorzystując uregulowania zawarte w art. 48b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta może być realizowana w formie jednego gorącego posiłku lub w formie zakupu i dostarczenia produktów żywnościowych przez okres trwania kwarantanny.
 6. Wójt/Burmistrz/Prezydent organizuje dowóz/dostarczenie produktów żywnościowych przy udziale służb gminnych: OSP, Straż Miejska/Gminna (WOT – po uruchomieniu) lub organizuje catering.
 7. OPS kontaktuje się z podmiotem wyznaczonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta i wskazuje miejsce odbioru produktów żywnościowych oraz miejsce ich dostarczenia.
 8. Przy dostarczaniu żywności konieczne jest przestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

fot. UM Legionowo

Komentarze

1 komentarz

 1. maciek odpowiedz

  Seniorzy i ludzie na kwarantannie i tak siedzą w domu, dobrze, że jest dla nich taka pomoc. Ale problem jest większy z tymi, którzy łażą wszędzie i sią spotykają, bo to oni roznoszą zarazki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *