Facebook


LEGIONOWO. Teleopaski medyczne dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu

2022-07-26 5:27:19

W ubiegły poniedziałek 50 seniorom znajdującym się pod opieką Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sowińskiego w Legionowa wręczono teleopaski medyczne. Mają one całodobowo monitorować stan zdrowia ich użytkowników. Akcja jest częścią pilotażowego rządowego programu osłonowego pt. Korpus Wsparcia Seniorów

Jak informują władze miasta, koszt jednej takiej opaski to około 280 zł. Koszt miesięcznej obsługi, monitorowania danych z założonej opaski na ręce seniora wynosił ok. 30 zł. Teleopaska ma szereg funkcji, które śledzą funkcje organizmu i w razie zagrożenia życia informują centrum systemowe. Seniorzy uczestniczyli w szkoleniu i radzili się instruktora jak funkcjonuje to urządzenie. Mają oni testować jego działanie i zgłaszać do Ośrodka Opieki Społecznej uwagi co do jego funkcjonowania. Uroczystość i szkolenie oraz poczęstunek odbył się w ogrodzie Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Sowińskiego 3. Realizacją programu pt. Korpus Wsparcia Seniorów w Legionowie zajmuje się miejscowy OPS. Akcja ma być prowadzona do końca br. Jej łączne koszty to 136 tys. zł. Pieniądze pochodzą ze środków rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *