LEGIONOWO. Terytorialsi rosną w siłę

2019-03-25 12:18:56

Gotowi zamienić cywilne buty na wojskowe kamasze, a codzienny strój na mundur żołnierza Wojska Polskiego, staną w najbliższą sobotę pod bramą ciechanowskich koszar, by przez 2 tygodnie szkolić się pod okiem instruktorów Wojsk Obrony Terytorialnej

W najbliższą sobotę 30 marca odbędzie się już 8 powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej w 5 Mazowieckiej Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza. Kandydaci, z całego Północnego Mazowsza, którzy nigdy nie mieli styczności z służbą wojskową, stawią się w koszarach by wcieleniem rozpocząć dwu tygodniowe szkolenie podstawowe. Ochotnicy po załatwieniu spraw ewidencyjnych i pobraniu ekwipunku zostaną skoszarowani na terenie ciechanowskiej jednostki, a od niedzieli rozpoczną intensywne szkolenie ogólnowojskowe, zakończone przysięgą wojskową. Po przysiędze, Terytorialsi będą rozwijać zdobyte umiejętności podczas szkoleń rotacyjnych, które odbywać się będą przez 2 dni w miesiącu przez 3 lata, dodatkowo w każdym roku szkolenia czekają ich dwu tygodniowe zgrupowania poligonowe, tzw. szkolenia zintegrowane. Tym sposobem Terytorialsi odbędą minimum 124 dni szkoleniowe.

Jednym z celów powołania Terytorialnej Służby Wojskowej jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych i rezerw osobowych poprzez zaangażowanie do służby wojskowej osób, które nie mogą lub nie są zainteresowane zawodową służbą wojskową. Pierwszy rok funkcjonowania WOT dowiódł, że ta forma służby spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem i w ocenie żołnierzy umożliwi dobry balans pomiędzy życiem osobistym, zawodowym i służbą wojskową. Analizując dane oraz liczbę kandydatów do służby nie ma zagrożeń dla planowego rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej cieszą się wciąż niesłabnącą popularnością, jednym z głównych powodów jest możliwość łączenia pracy zawodowej z służbą w WOT. Aż 62% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie, blisko 5% prowadzi własną działalność gospodarczą, 3% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych a 15% stanowią studenci. Nasi żołnierze to głównie ludzie młodzi – 66% jest w wieku 35 lat oraz mniej a średnia wieku żołnierza OT wynosi 32 lata.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już 18,5 tys. żołnierzy, w tym ponad 15 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. W 5MBOT jest już ponad 1600 żołnierzy a blisko 1400 stanowią Terytorialsi. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *