LEGIONOWO. Tu mieszkam, tu działam! – Mirosław Grabowski

2017-11-23 12:15:59

56 lat, wykształcenie wyższe, emerytowany żołnierz zawodowy, aktualnie pracownik dużej przychodni medycznej w Warszawie. Prawie całe życie zawodowe związany z wojskiem i służbą zdrowia. Żonaty, dwoje dzieci.


Od 26 lat mieszkaniec Osiedla Piaski. Zaangażowany społecznie. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8, przewodniczącego Rady Zespołu Szkół, a następnie przewodniczącego Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Legionowie. Obecnie jest aktywnym członkiem Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Jest członkiem Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności Nasze Miasto Nasze Sprawy, wnosząc znaczący wkład w jego działalność. Zdecydował się na start wyborach, aby reprezentować w Radzie Miasta mieszkańców osiedli „Piaski”.

12 punktowy program wyborczy

1) rewitalizacja infrastruktury osiedlowej,
2) remont dróg wewnętrznych i oświetlenia, budowa bezpiecznych przejść oraz rozbudowa kanalizacji burzowej,
3) zagospodarowanie terenu tzw. „dużych działek wspólnotowych”,
4) zwiększenie liczby osiedlowych miejsc parkingowych,
5) dostosowanie połączeń komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców,
6) budowa żłobka samorządowego lub zapewnienie dofinansowania z budżetu miejsc w prywatnych placówkach,
7) rozwój bazy sportowej, placów zabaw i ścieżek rowerowych,
8) poprawa jakości powietrza w Legionowie,
9) poprawa dostępności do usług medycznych, a w szczególności możliwość uzyskania szybkiej pomocy w nagłych przypadkach,
10) integracja środowisk kombatanckich i seniorów,
11) wspieranie osób w podeszłym wieku i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
12) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez rozbudowę monitoringu miejskiego, częstsze patrole straży miejskiej i policji w miejscach najbardziej zagrożonych,
wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców i wprowadzenie tzw. „budżetu partycypacyjnego”.

Józef Dziedzic o Mirosławie Grabowskim

„(…) Mirosław Grabowski to długoletni mieszkaniec Osiedla Piaski oraz osoba sprawdzona w działalności społecznej. To człowiek, któremu można zaufać. Warto więc wybrać osobę, która będzie rzeczywistym reprezentantem Państwa interesów w Radzie Miasta Legionowo. Reprezentanta traktującego priorytetowo potrzeby mieszkańców. Jestem przekonany, że wybór Mirosława Grabowskiego daje gwarancję dobrej znajomości problemów, z jakimi boryka się nasza społeczność i realną szansę ich rozwiązywania. (…) „

E.Sz

Komentarze

1 komentarz

  1. Piotr odpowiedz

    Znam Pana Mirka od lat i wiem jak potrafi walczyć we wspólnocie o interesy mieszkańców. Mój głos ma na pewno. Nie popierają go włodarze miasta jak innych “przywiezionych w teczkach” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *