LEGIONOWO. Uniki radnych – czyli jak nie kontrolować działań PREZYDENTA

2022-02-25 1:14:27

Mieszkaniec zwrócił się do Rady Miasta o przeprowadzenie kontroli wykonywania przez prezydenta Smogorzewskiego uchwały jaką jest – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Rządząca miastem koalicja uchyla się od odpowiedzi na pytania mieszkańca

Przypomnijmy. Ponad 3 miesiące temu mieszkaniec III Parceli zwrócił się do Rady Miasta Legionowo z pytaniami dotyczącymi naruszeń zapisów uchwały, jaką jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkaniec wskazał konkretne lokalizacje zabudowy szeregowej, które jego zdaniem naruszają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nikt nie kontrolował prezydenta

Z 7 zadanych pytań, po 73 dniach udzielono mu odpowiedzi tylko na 3 pytania. Ale odpowiedzi niewiele wnoszą. Wynika z nich, że Prezydent Miasta Legionowo nie informował Rady Miasta o przypadkach łamania zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. A sama Rada Miasta nie przeprowadzała kontroli wykonywania przez prezydenta uchwały, jaką jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dlatego mieszkaniec zwrócił się obecnie do Rady Miasta o zlecenie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonywania przez prezydenta postanowień planu zagospodarowania przestrzennego. Przywołał jednocześnie przepisy, które zobowiązują Radę do kontrolowania działań prezydenta miasta.

Jaka jest opinia radnych?

Mieszkaniec nie doczekał się jednak jakiejkolwiek odpowiedzi na 4 pozostałe pytania. Przewodniczący Rady Ryszard Brański, twierdził że wymagają one zwrócenia sie do innych instytucji. Dlatego mieszkaniec ponownie skierował te pytania do radnych. A pytał w nich o opinię radnych odnośnie budowy budynków szeregowych na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Wskazywał konkretne lokalizacje: ul. Kolejowa 92,92A do 92.1; ul. Gabriela Narutowicza 2, 2A do 2D; ul. Gabriela Narutowicza 4, 4A do 40; ul. Bpa. Władysława Bandurskiego 73; ul. Miedziana lA do 1E; Aleja Legionów 105 i 105A; ul. Niklowa od 18 do 26; i pytał, czy zlokalizowane tam budynki spełniają zapisy Planu, który ustala realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wyklucza lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Pytał również, czy wskazane budynki spełniają w opinii radnych zapisy Planu, gdzie:
– „ustala się maksymalną wysokość zabudowy — 2,5 kondygnacje — 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu.”,
– „ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%.”,
– „plan ustala następujące wskaźniki parkingowe dla obszaru objętego planem: — dla funkcji mieszkaniowych — 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie dla budynków wielorodzinnych projektowanych oraz min. 2 miejsca parkingowe na domek lub segment dla budynków jednorodzinnych. Inwestorzy mają obowiązek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej działki.”

Dlaczego należy skontrolować prezydenta

Chociaż zdaniem Rady, takie bowiem wyjaśnienie udzielono mieszkańcowi, Prezydent nie musi podejmować jakichkolwiek działań sprawdzających, czy postanowienia Planu są wykonywane, to innego zdania jest mieszkaniec. Jego zdaniem, prezydent Roman Smogorzewski sam wielokrotnie wskazywał, że jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze budownictwa oraz rynku nieruchomości, dlatego znany i tolerowany jest przez niego proceder budowy szeregowców na terenach zabudowy jednorodzinnej. Ponadto prezydent na przestrzeni wielu lat wydał wiele decyzji, osobiście je podpisując, w których zatwierdzał podział nieruchomości na działki o powierzchni nawet 105 metrów kwadratowych, a więc o wielkości apartamentu, jakie występują w wielorodzinnych budynkach. Natomiast według ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości można zatwierdzić, jeśli jest on zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To według mieszkańca, uzasadnia potrzebę skontrolowania działań prezydenta Smogorzewskiego.
Jednak dotychczasowe działania rządzącej miastem koalicji wskazują, że Rada nie będzie chciała, ani skontrolować działań prezydenta Smogorzewskiego, ani udzielić konkretnych odpowiedzi na zadane pytania.
Do sprawy będziemy wracać.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

2 komentarze

 1. max odpowiedz

  To jest obłuda Rysia i ekipy Romana. Rysio wspaniałomyślnie publikuje pismo w którym radni zwracają się do prezydenta o zablokowanie dogęszczania, tak jak oczekują tego właściciele nieruchomości. A jednocześnie Roman odrzuca uwagi mieszkańców – właścicieli nieruchomości, które mają zablokować budowę szeregowców na Bukowcu A. To wiadomo, których właścicieli nieruchomości wspierać ma Roman i jego ekipa – deweloperów!!!

 2. Daro odpowiedz

  TO zdjęcie mówi samo za siebie, tak w praktyce wygląda ten “zrównoważony rozwój” Legionowa. To właśnie te całe osiedla szeregowców udające domy jednorodzinne budowane miedzy domami jednorodzinnymi
  Czy ktoś jeszcze uwierzy że na działce o powierzchni 1500-2000tyś m2 powstaje nagle 16 domów jednorodzinnych ?
  Dlaczego radni z prezydenckiego ugrupowania unikają odpowiedzi na zadane pytania, odpowiedź jest prosta bo mają dwa wyjścia, nie powiedzieć nic albo skłamać
  Wolą nabierać wody w usta bo musieliby się przyznać do złamania prawa
  40% wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, w takim razie zapraszam na ulicę Olszankową gdzie przy samej ulicy stoi szeregowiec gdzie tej powierzchni biologicznie czynnej jest może 1-2%, takich przykładów będzie jeszcze więcej
  1,5 lub 2 miejsca parkingowe na mieszkanie, ha ha, dobre ta sama lokalizacja i samochody które z powodu braku normalnego parkingu na działce parkują praktycznie tuż przy ulicy
  Komisja Urbanizacyjna która negatywnie wypowiedziała się przeciw budowie 7 blokowego osiedla po składzie węgla na Kościuszki jako jeden z wielu argumentów przeciw wykazała całkowity brak zieleni wysokiej, parking i drogi wewnętrzne zajmą CAŁĄ dostępna przestrzeń pomiędzy blokami
  Tak mniej więcej w praktyce wygląda respektowanie zapisów MPZP który przecież został uchwalony przez nikogo innego jak radnych właśnie
  I teraz ci radni twierdzą że muszą się zwrócić do innych instytucji w sprawie zapisów które sami uchwalili
  Nic dodać nic ująć, Legionowo w całej okazałości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *