LEGIONOWO. Urząd zezwala na wycinkę drzew na cudzych działkach?

2020-07-22 8:25:40

Pod koniec grudnia 2019 r. na jednej z pustych działek przy ul. Kościuszki w Legionowie doszło do wycinki drzew. Część okolicznych mieszkańców twierdzi, że ta została przeprowadzona nielegalnie przez jednego z ich sąsiadów. Urząd Miasta wszczął w tej sprawie postępowanie administracyjne, ale finalnie odstąpiono od wymierzenia kary. Zdaniem okolicznych mieszkańców powyższa decyzja jest błędna


Do redakcji zgłosili się mieszkańcy Legionowa, którzy twierdzą, że pod koniec zeszłego roku z jednej z pustych działek przy ul. Kościuszki wycięto nielegalnie kilka drzew. Z ich relacji wynika, iż na teren pustej działki weszło dwóch mężczyzn z piłami spalinowymi. Po krótkim przeglądzie działki, kierując się podpowiedziami właściciela sąsiedniej posesji, zaczęto wycinać drzewa.

1 dąb i 4 brzozy

Z przeprowadzonych przez mieszkańców oględzin wynika, iż wycięto 1 dąb oraz 4 brzozy. Obwody ściętych pni drzew mierzonych na wys. ok 5-10 cm to, w przypadku dębu 73 cm oraz brzóz ponad 130 cm. Pocięte pnie przerzucono na sąsiadującą działkę. Zdaniem naszych rozmówców drzewa były zdrowe i nikomu nie zagrażały. Sprawę zgłoszono na policją oraz do Urzędu Miasta. Jak mówią, informujący nas o wycince mieszkańcy, ustalenie okoliczności tej sprawy utrudniał fakt trudności znalezienia właściciela działki, na której wycięto drzewa.

Urząd nic nie zlecał

Jak udało nam się ustalić Urząd Miasta Legionowo nie zlecał wycinki drzew na powyższej pustej działce, ani nie został o niej wcześniej poinformowany. W tej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne przeciwko osobie, która jej dokonała. Finalnie wydano decyzję, odstępując od wymierzenia kary administracyjnej. Urząd tłumaczy, że właściciel sąsiedniej nieruchomości wyciął suche drzewa zagrażające jego domowi, co było przesłanką do podjęcia takiej decyzji.

Naruszenie prawa?

Decyzja wydana przez Urząd Miasta jest dla naszych rozmówców rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem części mieszkańców okolic ul. Kościuszki kierownik Referatu Ochrony Środowiska kompletnie zignorował istniejący w sprawie materiał dowodowy i swoją decyzją opartą jedynie na wyjaśnieniach osoby, która wycięła drzewa. W związku z powyższym ma to być przesłanka do złożenia skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) celem stwierdzenia nieważności wydanej decyzji administracyjnej. O dalszych losach sprawy będziemy informować.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *