LEGIONOWO. W oczekiwaniu na dofinansowanie

2019-08-31 4:20:04

Legionowo wystąpiło o dofinansowanie przebudowy dwóch ulic z Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi o ul. Zakopiańską oraz ul. Kościuszki (od ul. Warszawskiej do ul. Piłsudskiego). Inwestycje znalazły sie liście zadań rekomendowanych do dofinansowania


W 2018 r. powołano Fundusz Dróg Samorządowych, który do rozdysponowania na budowę dróg ma aż 34 mld zł. Do tej pory nic nie słyszeliśmy, aby środki z tego funduszu trafiły do Legionowa. Dlatego zwróciliśmy się z pytaniami do władz miasta, o przyczyny tego stanu rzeczy.

Dofinansowanie legionowskich dróg

Ciągle słyszymy o utwardzaniu dróg w Legionowie szkodliwymi substancjam takimi jak np. żużel. Dlatego zapytaliśmy czy Gmina Legionowo składała wnioski o dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Pracownik Urzędu Miasta Legionowo poinformował redakcję, że w 2019 r. Urząd wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie dwóch ulic w Legionowie. Chodzi o przebudowę ul. Zakopiańskiej oraz ul. T. Kościuszki (od ul. Warszawskiej do ul. J. Piłsudskiego).

Nie wiadomo czy dofinansują

Jak się dowiedzeliśmy, do tej pory nie została jeszcze opublikowana ostateczna lista inwestycji, które otrzymają dofinansowanie. Zgodnie z otrzymaną w dniu 17 lipca br. od Wojewody Mazowieckiego informacją, inwestycje gminy Legionowo tj. ul. Zakopiańska oraz ul. Kościuszki zostały umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Jednak ostateczną listę inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania, Wojewoda opublikuje po jej zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Fundusz na drogi

Fundusz Dróg Samorządowych gromadzi środki na budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych, powiatowych oraz na budowę mostów w ciągu ww. dróg, a także na cele obronne.
Celem dofinansowania ww. inwestycji ma być wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienia spójności terytorialnej na obszarze województwa. Wysokość wynosi maksymalnie 80 % kosztów realizacji, z tym że nie może ono przekroczyć 30 mln zł.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *