Facebook


LEGIONOWO. Wał przeciwpowodziowy czeka na projekt

2018-04-04 6:55:59

Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki może nastąpić po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Nie wiadomo jednak kiedy powyższe warunki zostaną spełnione


Przypomnijmy, że według ekspertyz jeszcze sprzed kilku lat, zły stan techniczny wału przeciwpowodziowego pomiędzy Jabłonną oraz Nowym Dworem Mazowieckim zagraża 65 tysiącom mieszkańców obu powiatów. Planowana modernizacja wału, na której projekt zrzuciły się lokalne samorządy, stanęła jednak pod znakiem zapytania. Powodem jest likwidacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Nowy organ

Po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych modernizacją wałów ma zajmować się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Choć w kompetencjach ww. instytucji leży strategia ochronna przed powodziami to aktualnie sprawa modernizacji wału na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki jest w lesie. Jak poinformował nas Grzegorz Szymoniuk z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na ww. odcinku może nastąpić dopiero po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto konieczne jest także uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych i opinii oraz zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Fundusze na wykonanie robót

Zgodnie z zapisami Porozumienia zawartego między Samorządami, a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie współfinansowania przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”, środki finansowe przekazane przez Samorządy miały zostać wydane do dnia 29.12.2017r. W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu wskazanego w umowie zawartej na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby ww. inwestycji, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nie dokonał płatności za niewykonaną usługę, jednocześnie zwracając niewykorzystane środki finansowe Samorządom.

Czekają na odpowiedź

O to, co dalej z modernizacją wałów zapytaliśmy Urząd Gminy w Jabłonnie. Jak poinformował nas Ryszard Trojanowski Pełnomocnik ds. Ochrony IN, gmina czeka na odpowiedź na pismo skierowane do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z pytaniem – co dalej z modernizacją wału. Podobnie jak gminie, mieszkańcom pozostaje jedynie czekać na decyzje odpowiedzialnej za wały instytucji, która najwyraźniej nie dostrzega zagrożenia powodzią.

KT

Komentarze

1 komentarz

  1. wodnik odpowiedz

    bedzie jak w przepisie na pasztet my musimy dać pół konia a Wody Polskie dadzą wtedy pół zająca……..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *