Facebook


LEGIONOWO. Warszawskie konsorcjum zadaszy trybunę

2015-08-01 5:33:41

Konsorcjum dwóch warszawskich firm Lider – Moris – Polska Sp. z o. o. i Hydrochem DGE S.A. wygrało przetarg na budowę zadaszenia pokrytego panelami fotowoltaicznymi nad trybuną stadionu miejskiego w Legionowie. Wykonawca od chwili wejścia na teren budowy w ciągu 90 dni będzie musiał zrealizować inwestycję za ponad 1,2 mln złotych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego miejska spółka KZB wybrała ofertę warszawskiego konsorcjum Lider – Moris – Polska Sp. z o. o. i Hydrochem DGE S.A. Zwycięzca za 1 287 327,84 złote wykona zadaszenie trybuny stadionu miejskiego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,27 kWp. Konsorcjum jest także zobowiązane do bezpłatnej obsługi zamontowanych na dachu stadionu paneli fotowoltaicznych w okresie 2 lat od momentu ich uruchomienia, jak i udzielenia okresu gwarancyjnego w tym samym czasie. Zwycięzca przetargu został wyłoniony 28 lipca. Od chwili wejścia na teren budowy wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację powyższej inwestycji. Przedmiotową decyzję KZB uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i w przyjętych do przetargu kryteriach oceny ofert, uzyskując najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji, jak i rękojmi.
Przypomnijmy. Zadaszenie obejmie 3 środkowe sektory trybuny od strony płyty głównej boiska i podzielone będzie na 7 naw o szerokości 7,5 metra każda. Zadaszenie obejmie trybunę od strony boiska i pasaż na koronie trybuny. Układ nośny stanowić mają dźwigary z drewna klejonego w rozstawie co 7,50 m. Każdy z dźwigarów oparty będzie na dwóch słupach żelbetowych. Dach będzie pokryty blachą trapezową o grubości 0,75 mm. Woda deszczowa odprowadzana będzie poprzez układ rynien i rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w koronie trybuny. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

DARIUSZ BURCZYŃSKI
Wizualizacja stadionu: www.kslegionovia.pl

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *