Facebook
LEGIONOWO. Większość chce dymisji prezesa Rosiaka

2016-09-20 1:54:09

Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY zleciło przeprowadzenie badania opinii społecznej wśród spółdzielców. Chodziło o wpływ na podejmowane w SML-W decyzje oraz dalsze rządy prezesa Rosiaka.

Metodologię badania przygotował Ośrodek Badań i Analiz Marketingowych FEBUS, a samo badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 500 spółdzielców, na osiedlach Batory, Sobieskiego i Jagiellońska. Odbyło się ono w drugiej połowie czerwca, a więc w miesiącu, w którym przeprowadzono Walne Zgromadzenie Członków SML-W. Warto podkreślić, że średnio na każdym z 6 zebrań obecnych było tylko około 30 osób. Członków Spółdzielni jest natomiast ponad 9.000.

Pytania były następujące:
1. Czy uważa Pan(i), że członkowie Spółdzielni mają wpływ na decyzje podejmowane na Walnym Zgromadzeniu?
2. Czy Pana(i) zdaniem prezes Spółdzielni Szymon Rosiak powinien złożyć rezygnację?

Febus

Febus

Odpowiedzi nie były zaskakujące, na pierwsze z nich 59,4 proc. spółdzielców stwierdziło, że nie mają wpływu na podejmowane decyzje, a tylko 15,8 proc. spółdzielców stwierdziło, że mają taki wpływ.Natomiast 21 proc. badanych przyznało, że nie są zorientowani w procesie podejmowania decyzji w SML-W. Wynika z tego, że ponad 80 proc. spółdzielców twierdzi, że nie ma wpływu lub nie wie, jak mogłoby wpływać na podejmowane decyzje.

24012_24396

Febus

Z kolei na drugie pytanie zdecydowana większość tj. 60,2 proc. spółdzielców stwierdziło, że prezes Rosiak powinien złożyć rezygnację, a tylko14,2 proc. odpowiedziało, że nie.

BK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *