LEGIONOWO. Wojewoda miał wątpliwości do co prawidłowości uchwał

2020-05-07 5:18:21

Wojewoda pochylił się nad wnioskiem radnych dotyczących nieważności uchwał podjętych w trakcie sesji 2 marca br. Winnemu takiego stanu rzeczy była błędna data kończąca zapis uchwały brzmiąca:  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2020 roku

Przypomnijmy, 26 lutego miała odbyć się Sesja Rady Miasta w Legionowie. Jednak z powodów technicznych polegających na braku możliwości transmisji online dla mieszkańców, decyzją Przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Brańskiego została ona przełożona na dzień 2 marca.

Nie poprawili dokumentów

Jak się później okazało, w części uchwał nie zmieniona została data wprowadzenia uchwały w życie. Zgodnie z zapisem w dokumencie część procedowanych uchwał wchodziła w życie 26 lutego br. czyli z dniem pierwotnie planowanej sesji, która jednak się nie odbyła. 17 marca br. Wojewoda Mazowiecki skierował do Rady Miasta pismo z prośbą o wyjaśnienie całej sytuacji.

Autopoprawka, której nie było

Jak podaje Radny Mirosław Grabowski, z wyjaśnień przewodniczącego Ryszarda Brańskiego wynika, że wiceprzewodniczący Rady Mirosław Pachulski w trakcie sesji odręcznie nanosił poprawki na projektach uchwał dotyczące wprowadzenia uchwały w życie. O swoich zapiskach na projektach uchwał, radny Pachulski nie informował pozostałych radnych. Zdaniem radnego Grabowskiego wszystkie zmiany w projektach uchwał powinny być zgłaszane i dokonywane tylko w formie autopoprawki oraz powinny zostać przegłosowane przez radnych W przeciwnym razie każda uchwała w końcowym efekcie mogłaby się różnić od wersji przedłożonej radnym i mogłaby być zmieniana w dowolny sposób.

Spotkamy się w innym miejscu

Przywołane wyżej stwierdzenia Radnego Mirosława Grabowskiego doprowadziły do frustracji wiceprzewodniczącego Pachulskiego, który najwyraźniej poczuł się urażony. Wtedy też zaczął straszyć radnych, że „spotkają się w innym miejscu”. Gdzie nie wiadomo. Odpowiedź przygotowana przez Przewodniczącego z pominięciem zastrzeżeń opozycji została przekazana wojewodzie. O dalszym ciągu tej sprawy będziemy informować.

 

Komentarze

1 komentarz

  1. Andrzej odpowiedz

    A dlaczego na zdjęciach są ci panowie?
    Powinien być przewodniczący rady RYSZARD BRAŃSKI, to chyba on odpowiada za prowadzenie sesji, a więc także za wszelkie nieprawidłowości. Może niech NIK zajmie się sprawą fałszowania uchwał w Legionowie. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *