LEGIONOWO. Wpis do księgi wieczystej… Za pół roku

2020-01-30 7:41:34

Dodatkowe opłaty w związku z ubezpieczeniem pomostowym w bankach, to efekt wydłużonego czasu oczekiwania na wpis do Księgi Wieczystej.
Mieszkańcy się skarżą, a prezes Sądu uspokaja…

Termin oczekiwania nie przekracza co do zasady 6 miesięcy

Od jakiegoś czasu do redakcji zgłaszają się mieszkańcy, którzy mają problem z wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie wpisu do księgi wieczystej. – Panie w Warszawie na wpis do KW (Księga Wieczysta) czekałem 3 tygodnie, tutaj 8 miesięcy – mówi jeden z czytelników. – Każdorazowo bez wpisu dopłacam do raty kredytu prawie 500 zł tytułem ubezpieczenia pomostowego (Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie kredytu, do momentu wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. Polega z reguły na podwyższeniu oprocentowania kredytu, najczęściej o 1-2%, do czasu dostarczenia do banku odpisu księgi wieczystej z prawomocnie wpisaną hipoteką).

Czym jest księga wieczysta i po co wpis?

Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala ostatecznie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Wpisy, o których mowa są specyficzną formą orzeczenia sądowego. Do wprowadzania wpisu uprawniony jest tylko sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub referendarza sądowego, na podstawie złożonych wniosków, wyjątkowo tylko z urzędu. Same wpisy są niejawne i mają na celu określenie właściciela danego gruntu bądź działki.

Czas oczekiwania nie przekracza pół roku

W związku z sygnałami od mieszkańców, zadaliśmy pytania do Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie o przyczyny wydłużonego czasu oczekiwania oraz o to jaki faktycznie jest czas oczekiwania na uzyskanie wpisu do KW.
Z odpowiedzi wynika, że czas oczekiwania jest uzależniony od kilku czynników, przede wszystkim od ilości wpływających wniosków, liczby orzekających i pracowników administracyjnych oraz długości ich zwolnień i urlopów. Jako kolejny powód Prezes Sądu podaje wzrost inwestycji na rynku oraz dużą ilość transakcji na rynku nieruchomości. Powodem są także zmiany w prawie użytkowania wieczystego, które weszły w życie w 2018 r. Jak zapewnił nas Prezes Sądu co do zasady czas oczekiwania na wpis nie przekracza 6 miesięcy.

Rozwiązanie problemu?

Zapytaliśmy także o to czy jest jakaś szansa rozwiązania występujących problemów i czy jest jakaś szansa na przyśpieszenie ww. procesu w wydawaniem wpisów. Z odpowiedzi wynika, że jedną możliwością jest dalsza intensywna praca orzecznicza i administracyjna. Każdy bowiem wniosek o wpis do KW jak każda sprawa sądowa wymaga należytej staranności i profesjonalizmu. Ponadto dowiedzieliśmy się, że żadna z osób orzekających nie przybywa na urlopie ani zwolnieniu.

QK

Komentarze

1 komentarz

  1. Tomek odpowiedz

    Pora może żeby udać się do Prezesa i uaktualnić informację. Ja czekam już pół roku i po kontakcie z Sądem, przekazali mi tylko info że wnioski czekają jeszcze z października.
    To jest już żenujące, przede wszystkim z powodu wyrzucania w błoto pieniędzy, których nikt mi nie zwróci.
    A w dzisiejszych czasach pieniądze te bardzo by się przydały w rodzinnym budżecie, biorąc pod uwagę koszty związane z utrzymaniem dzieci.

    Rozumiem, że Państwo musi na nas zarabiać, żeby wypłacać świadczenia i płacić urzędnikom, ale za takie tempo pracy to ja bym im grosza nie dał. Niech poczują ból związany z brakiem pieniędzy w portfelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *