LEGIONOWO. Wybory uzupełniające do Rady Miasta

2017-08-12 3:44:44

Komisarz Wyborczy 4 sierpnia br. wygasił mandat radnego Józefa Dziedzica. Wcześniej radny sam zrzekła się mandatu. Wybory uzupełniające muszą zostać przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy, tj. do początku listopada br.


Radny Miasta Legionowo z okręgu wyborczego nr 5 na osiedlu Piaski złożył rezygnację z mandatu. Powodem było uniemożliwianie mu pracy na rzecz mieszkańców przez władze miasta. Wygaśnięcie mandatu radnego potwierdził swoim postanowieniem Komisarz Wyborczy.

Procedura wygaszenia mandatu

Komisarz Wyborczy po uzyskaniu informacji o rezygnacji radnego, wydaje postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu. Postanowienie to ogłasza wojewoda w dzienniku urzędowym województwa.

Wybory uzupełniające w listopadzie?

Wojewoda jest zobowiązany zarządzić wybory uzupełniające w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Tym samym wybory uzupełniające do Rady Miasta mogłyby się odbyć najpóźniej w listopadzie 2017 r. Nieobsadzenie mandatu w wyniku tych wyborów skutkuje ponownymi wyborami uzupełniającymi przeprowadzanymi w terminie od 6 do 9 miesięcy od poprzednich.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *