LEGIONOWO. Wysypują szkodliwy żużel na drogi

2019-06-07 6:55:28

W ostatnim czasie w Legionowie ponownie zaczęto utwardzać drogi gruntowe żużlem. Powszechnie tego materiału używano w latach 80. Jednak zaniechano tego procederu, ponieważ żużel często zawiera chorobotwórcze pierwiastki, bardzo się pyli i jest szkodliwy dla zdrowia


Fatalny stan dróg gruntowych często zmusza samorządy do poszukiwania metod, które pozwoliłyby doprowadzić gminne trakty do stanu używalności, bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Jedną z metod jest utwardzanie nawierzchni przy pomocy żużlu. Taki zabieg przeprowadzono niedawno w Legionowie na ul. Kozietulskiego, ul. Świerkowej, ul. Akacjowej, czy ul. Leszczynowej. Od mieszkańców ul. Leszczynowej dowiedzieliśmy, że przeprowadzili oni na własną rękę badanie składu wysypanego na drogę materiału.

Żużel/szlaka, co to jest?

Inna nazwa żużla to szlaka. Jest to odpad powstający podczas wydobywania metali z rud w hutach. W skład żużla wchodzą zanieczyszczenia rud, topniki, tlenki metali oraz pozostałości procesu spalania węgla i koksu. Mówiąc najbardziej ogólnie – żużel to spieczony popiół. Spiekanie to normalne zjawisko, które pojawia się w określonych dla każdego materiału temperaturach. Sypki popiół łączy się w nieregularne grudy i zyskuje nowe właściwości w zależności od tego, z jakich substancji był złożony. Zgodnie z prawem remontujący drogę może zastosować jedynie żużel atestowany – płukany w celu pozbawienia frakcji pylastych. Jak jest w przypadku legionowskich ulic?

Co w żużlu piszczy?

W przeszłości żużel wysypywany na legionowskie drogi bardzo dawał się we znaki mieszkańcom. Twierdzili, że gdy było sucho nie dało się ani otworzyć okna, ani wywiesić prania, bo czarny pył był wszędzie i wszystko brudził. Z informacji jakie przekazali nam mieszkańcy wynika, że przeprowadzone badanie materiału wysypanego na ul. Leszczynową wykazało, że jego skład bardzo odbiega od norm, których powinno się przestrzegać w przypadku utwardzania ulic szlaką. Badanie wykazało, iż w składzie materiału przekroczone zostały wartości takich pierwiastków chemicznych jak: sód (Na), magnez (Mg), glin (Al), krzem (Si), siarka (S), potas (K), wapń (Ca), tytan (Ti), mangan (Mn), żelazo (Fe) oraz cynk (Zn). Mieszkańcy zwracają uwagę również, że w mieszance położonej na drogę znajdowała się rtęć.

Mieszkańcy zażądali uprzątnięcia drogi

Mieszkańcy zażądali więc usunięcia tego, co zostało wysypane. Niebawem, jak nas poinformowano szkodliwy żużel został usunięty z ul. Leszczynowej. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Legionowo z pytaniami o skład wysypanej szlaki na pozostałe legionowskie drogi oraz o to, jakie jest źródło pochodzenia oraz skład powyższego materiału. Ponadto staramy się ustalić, czy za równanie i wysypywanie żużlem dróg gruntowych m. in przy ul. Kozietulskiego, Świerkowej i Akacjowej odpowiada ta sama firma, która równała drogę przy ul. Leszczynowej oraz czy używa do tego samego materiału. Niestety do zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi na te pytania.

WD.

Komentarze

1 komentarz

  1. Tadek odpowiedz

    Dawno temu sypali żużel na drogi i był straszny syf, bardzo się pyliło. Teraz to już tym chyba nigdzie nie sypią. O przepraszam , chyba że w Legionowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *