LEGIONOWO. Wyższe bonifikaty

2019-04-05 5:22:50

Wojewoda w wydanym zarządzeniu podwyższył bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Bonifikata od opłaty jednorazowej dla lokali wynosi 98%, zamiast ustawowych 60%. Natomiast od garaży i stanowisk postojowych wprowadzono ustawową stawkę 60%

Smaczku w sprawie bonifikat dodaje fakt wydania zarządzenia tylko dla Warszawy i Legionowa, choć nieruchomości Skarbu Państwa na które może być ustalona bonifikata są także na terenie Jabłonny i Nieporętu

Kto zyska

Bonifikaty w wysokości 98 % od opłaty jednorazowej obejmą ponad 1000 rodzin w Legionowie. Według szacunkowych ustaleń dotyczą one 570 lokali położonych przy ul. Roi, Suwalnej i Kościuszki.
Natomiast dla garaży i stanowisk postojowych zlokalizowanych na terenach Skarbu Państwa w przypadku przekształcania ich we własność Wojewoda wprowadził stawkę ustawową. Wynosi ona 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie i jest obniżana o 10% za każdy rok od przekształcenia, gdy ww. opłata jest wnoszona w latach kolejnych (do 6 lat)

Wyrównano szanse

Zarządzenie Wojewody w sprawie bonifikat wyrównuje szanse legionowskich rodzin mających lokale , garaże i stanowiska postojowe na gruntach będących własnością Skarbu Państwa na ich uzyskanie z mieszkańcami mającymi ww. nieruchomości na gruntach gminnych. Dla tych ostatnich wysokość bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność ustaliła Rada Miasta w swoich uchwałach.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *