LEGIONOWO. Wznowione śledztwo ws. prezydenta

2017-07-06 6:30:52

Prokuratura Okręgowa wznowiła śledztwo wobec prezydenta Romana Smogorzewskiego. Dotyczyło ono przekroczenia uprawnień przy sprzedaży użytkowania wieczystego działki przy ul. Parkowej spółce Milenium, przekroczenia uprawnień przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i sprzedaży deweloperowi działek u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Kazimierza Wielkiego, a także złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego poprzez zatajenie posiadania bardzo drogiego zegarka


Takie informacje opublikowała w zeszłym tygodniu finansowana przez Urząd Miasta Legionowo gazeta „Miejscowa na weekend”, oskarżając prokuraturę, a przy okazji nas o polityczną zemstę, manipulacje, działanie na zlecenie itd…

Trzy sprawy

Przypomnijmy. Po publikacjach „To i Owo” dotyczących sprzedaży, bez przetargu, na preferencyjnych warunkach i bez wiedzy Rady Miasta, działki przy stadionie miejskim, prokuratura w października 2015 r. wszczęła z urzędu śledztwo w tej sprawie. Później śledztwo to zostało połączone z dwoma innymi toczącymi się już postępowaniami. Jedno dotyczyło przekroczenia uprawnień przez prezydenta przy zmianie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie sprzedaży deweloperowi działek u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Kazimierza Wielkiego. W miejscu tym powstał następnie supermarket sieci Lidl. Drugie śledztwo dotyczyło natomiast złożenia przez prezydenta fałszywego oświadczenia majątkowego, w którym miał zataić posiadanie bardzo drogiego zegarka. Postanowieniem prokuratora z 30 listopada 2016 r. śledztwa te zostały umorzone. Powodem było stwierdzenie, że opisane czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego

Prokuratura dobra, gdy chwali

Co ciekawe, poprzednia decyzja prokuratury z listopada 2016 r. o umorzeniu śledztwa stała się przyczynkiem do pochwał wobec tej instytucji. W mediach finansowanych przez Urząd Miasta wielokrotnie cytowano fragmenty uzasadnienia postanowienia prokuratora, co miało świadczyć o wyjątkowej uczciwości i nieskazitelności charakteru ich pryncypała. Naszym zdaniem natomiast, a także prawników, którzy zapoznali się z uzasadnieniem, decyzja ta była niezrozumiała. Prokurator, który umorzył postępowanie zachowywał się bowiem jak obrońca prezydenta, a nie funkcjonariusz prokuratury. Ponadto uniemożliwił on kontrolę przez sąd wydanego przez siebie postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Nie ma akt

Obecna decyzja prokuratury o wznowieniu śledztwa, spowodowała krańcowo odmienne reakcje podwładnych Smogorzewskiego. Twierdzą oni, że decyzja jest polityczna i wbrew logice. Po informacji podanej przez „Miejscową na weekend” zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z pytaniem o powody wznowienia śledztwa. Nie wiadomo bowiem, czy pojawiły się nowe dowody w sprawie czy też prokuratura ponownie przeanalizowała zgromadzony w aktach materiał. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformował nas, że odpowiedzi na zadane pytania będzie mógł udzielić w przyszłym tygodniu, gdy otrzyma akta sprawy.
O sprawie tej będziemy informować.

KK.

Sprzedaż działki przy stadionie – Kalendarium

Poniżej przedstawiamy kalendarium jednej z umorzonych w listopadzie 2016 r. spraw, którą obecnie wznowiła prokuratura:

Maj 2013 r.

Rada Miasta Legionowo na wniosek prezydenta podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, w celu przekształcenia go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka miała prowadzić taką samą działalność jak likwidowany zakład tzn.: zarządzać gminnymi nieruchomościami, budować i remontować budynki, zarządzać targowiskiem, utrzymywać tereny zielone. Prezydent miał przeprowadzić czynności związane z likwidacją zakładu oraz opracować i podpisać akt założycielski.

Lipiec 2013 r.
Prezydent Miasta Legionowo opracowuje i podpisuje akt założycielski spółki KZB Legionowo Sp. z o. o. W akcie tym prezydent wprowadza zapis o możliwości sprzedaży nieruchomości o wartości ok. 200 mln zł, które Gmina Legionowo wniosła jako swój wkład do nowo utworzonej spółki – KZB sp. z o. o.

Październik 2014 r.
Prezydent Miasta Legionowo wszczyna postępowania ws. podziału nieruchomości przy stadionie miejskim w wyniku, którego zostanie wydzielona działka nr 49/14 o pow. 3000 m2.

Styczeń 2015 r.
Współwłaścicielka spółki „Milenium”, jako pełnomocnik KZB Legionowo Sp. z o. o., występuje do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie o wydanie decyzji ws. wyłączenia z gruntów przy stadionie miejskim z produkcji leśnej, z przeznaczeniem pod budowę szkoły sportowej.

Luty 2015 r.
Współwłaścicielka spółki „Milenium”, jako pełnomocnik KZB Legionowo Sp. z o. o., występuje do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie o zmianę ostatecznej decyzji ws. wyłączenia z gruntów przy stadionie miejskim z produkcji leśnej, w ten sposób, że powodem wyłączenia z produkcji leśnej ma być nie budowa szkoły sportowej, ale centrum sportowo-szkoleniowego wraz z infrastrukturą.

Marzec 2015 r.
KZB Legionowo Sp. z o. o. podpisuje ze spółką „Milenium” umowę dzierżawy dotyczącą części działki nr 49/4 (po podziale dz. nr 49/14).

Czerwiec 2015 r.

KZB Legionowo Sp. z o. o. otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę na działce nr 49/14 Centrum Sportowo-Szkoleniowego i natychmiast przepisuje je na spółkę „Milenium”.

Czerwiec – lipiec 2015 r.
Na terenie działki nr 49/14 spółka „Milenium” rozpoczyna budowę Centrum Sportowo-Szkoleniowego.

Lipiec 2015 r.
Prezydent wydaje decyzję podziałową, w wyniku której z terenu przy stadionie miejskim zostaje wydzielona działka nr 49/14 o pow. 3000 m2.

Sierpień 2015 r.
Prezydent Miasta Legionowo, jako zgromadzenie wspólników KZB Legionowo Sp. z o. o., wyraził zgodę na sprzedaż użytkowania wieczystego działki nr 49/14 na preferencyjnych warunkach. Sprzedaż ma być rozłożona na 18 bardzo nisko oprocentowanych rat (1,75% rocznie), które powinny być spłacane przez 10 lat.

Wrzesień 2015 r.
KZB Legionowo Sp. z o. o. sprzedaje, na preferencyjnych warunkach, użytkowanie wieczyste działki nr 49/14 spółce „Milenium”. KK.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *