LEGIONOWO. Żarzący problem SML-W

2017-09-30 3:45:57

Strażacy stwierdzili niewypełnianie obowiązków ochrony przeciwpożarowej we wszystkich spośród 33 skontrolowanych spółdzielczych bloków. Odpowiedzialność za nieprawidłowości obciąża Zarząd spółdzielni


O wynikach kontroli 11 wielorodzinnych wysokich budynków informowaliśmy państwa w majowym numerze To i Owo w artykule „Płonące wieżowce SML-W”. W zasobach spółdzielni znajdują się 143 budynki. Dotychczas odbyły się 33 kontrole straży pożarnej. Okazuje się, że w każdym z badanych przypadków wystąpiły nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Strażacy kontrolują

W latach 2013-2016 funkcjonariusze Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie przeprowadzili kontrole budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do SML-W. Kontrole dotyczyły: pełnego zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. dróg pożarowych, bieżącego użytkowania i wyposażenia obiektu w urządzenia oraz dróg pożarowych. W roku bieżącym straż pożarna przewiduje przeprowadzenie czynności rozpoznawczo – kontrolnych w kolejnych 11 wieżowcach
SML-W. Kontrole te jeszcze się nie rozpoczęły.

Nieprawidłowości

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 33 skontrolowanych budynkach SML-W. W związku z tym Komendant Powiatowy PSP w Legionowie wydał 58 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Decyzje dotyczyły:
– wyposażenia obiektu w zawory hydrantowe 52 ( tzw. piony wodne ) – 11 decyzji,
– wyposażenia obiektu w wyłącznik przeciwpożarowy prądu – 11 decyzji,
– warunków ewakuacji – 10 decyzji,
– dróg przeciwpożarowych- 26 decyzji.

Lepiej się odwołać

Spółdzielnia odwołała się od 46 spośród 58 wydanych decyzji do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wszystkie zaskarżone przez SML-W decyzje zostały utrzymane w mocy, tzn. odwołania spółdzielni zostały uznane za bezzasadne. Ale to nie koniec. Spółdzielnia dalej odwołuje się, tym razem do sądu administracyjnego. Redakcja czeka na odpowiedź rzecznika Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w tej sprawie, o czym będziemy informować czytelników na łamach To i Owo.

Jacek Jankowski
Fot. Legio24

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *