LEGIONOWO. Zbywają mieszkańca – bo nie potrafią odpowiedzieć na jego pytania

2022-01-20 4:45:32

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, na III Parceli obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tymczasem zabudowa taka powstaje w postaci tzw. szeregowców. Mieszkaniec zapytał, czy ktoś kontroluje przestrzeganie tych przepisów?


Przypomnijmy. Ponad 2 miesiące temu mieszkaniec III Parceli zwrócił się do Rady Miasta Legionowo z pytaniami dotyczącymi naruszeń zapisów uchwały, jaką jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej o problemie lokalizacji zabudowy wielorodzinnej (w postaci szeregowców) na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną próbował porozmawiać z prezydentem miasta Romanem Smogorzewskim, który odpowiedzialny jest za wykonanie uchwał Rady Miasta (w tym planu zagospodarowania przestrzennego). Pomimo kilkukrotnych prób, rozmowy takiej nie udało mu się jednak przeprowadzić.

Kto kontroluje wykonanie Planu?

Mieszkaniec zapytał m.in. czy Zarząd Miasta Legionowo (prezydent – przyp. red.), który odpowiedzialny jest za wykonanie uchwały (Planu – przyp. red.) raportował Radzie Miasta przypadki jej łamania i czy podejmował działania naprawcze? Zapytał również – Ile kontroli wykonywania Planu Rada przeprowadziła oraz czy stwierdziła nieprawidłowości i jakie to były nieprawidłowości?
Zapytał także o konkretne lokalizacje (ul. Kolejową, ul. Narutowicza, ul. Bandurskiego, ul. Miedzianą, ul. Niklowa, ul. Brzozowa, ul. Topolową, ul. Targową, Al. Legionów) i zapytał czy zbudowane tam budynki spełniają w opinii Rady Miasta zapisy Planu. A chodziło o zapisy dotyczące: – realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wykluczenia lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej– maksymalnej wysokości zabudowy— 2,5 kondygnacji i 10 m wysokości,– minimalnego wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,– spełnienia wskaźników parkingowych 1,5 miejsca parkingowego na 1mieszkanie dla budynków wielorodzinnych oraz min. 2 miejsc parkingowych dla budynków jednorodzinnych.

Nie potrafią odpowiedzieć

Pomimo upływu 2 miesięcy mieszkaniec nie może doczekać się odpowiedzi. Od początku było bowiem wiadomo, że pytania te są niewygodne dla radnych z ugrupowania prezydenta. Prezydent Smogorzewski wielokrotnie bowiem mówił, że jego zdaniem, nie istnieje w mieście problem dogęszczeń, że w Legionowie cały czas brakuje mieszkań oraz że nie będzie wprowadzał rozwiązań, które utrudniają działania deweloperom. Dlatego wystąpienie mieszkańca skierowano częściowo do Komisji Rewizyjnej, a częściowo skierowano do innych instytucji jak: Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego oraz Starosta Legionowski. Tymczasem mieszkaniec pytał i chciał poznać opinię Rady Miasta na temat realizowania zabudowy szeregowej na terenach, gdzie Plan przewiduje zabudowę jednorodzinną oraz zakaz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Podczas obrad Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Andrzej Piętka przekonywał, że Rada nie może wyrazić własnej opinii zanim nie otrzyma odpowiedzi od instytucji, do których przekazała pytania mieszkańca.

Nie mogą, czy nie chcą?

Wystąpienie przewodniczącego spotkało się z ripostą zarówno ze strony pytającego mieszkańca, jak i ze strony radnego Mirosława Grabowskiego. Ich zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada odpowiedziała mieszkańcowi. Tym bardziej, że chodzi tylko o opinię radnych. Rada wielokrotnie w przeszłości wypowiadała się w różnych sprawach, nawet takich, które nie należą do jej kompetencji. Wiele wskazuje więc na to, że prezydenccy radni uchylają się od odpowiedzi na skierowane do nich pytania. Wcześniej juz bowiem odpowiedzialność za dogęszczanie zabudowy i powstawanie wielorodzinnych szeregowców na terenach przeznaczonych w Planie pod zabudowę jednorodzinną, władze miasta usiłowały skierować na inne podmioty: starostę, nadzór budowlany itd.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

4 komentarze

 1. Radni Porażka odpowiedz

  Radni z ugrupowania prezydenta, to jest dopiero porażka. Za diety, posady i układy, co najmniej, zgadzają się na taką politykę prezydenta Smogorzewskiego.
  A więc to oni również odpowiadają za: pogorszenie warunków życia mieszkańców, degradacje przyrody i przestrzeni publicznych.
  To oni są odpowiedzialni za dogęszczenia zabudowy, korki, smog, brak przepraw przez tory czy brak rozbudowanej kanalizacji deszczowej i związane z tym podtopienia i zalania.

 2. Daro odpowiedz

  Na działce o powierzchni 2 tyś metrów gdzie dotychczas stał dom jednorodzinny nagle powstaje 16 domów jednorodzinnych zwanych przez Referat Propagandy “willami”
  Te a jakże luksusowe “wille wybudowane chociażby przy ulicy Olszankowej ” zajęły całą dostępną powierzchnię działki, terenu biologicznie czynnego praktycznie nie ma, miejsc do parkowania praktycznie też bo mieszkańcy z braku miejsca na działce parkują tuż pod swoimi oknami bezpośrednio przy ulicy
  Zapytanie mieszkańca wywołało niemałą konsternację bo wybór jest ograniczony albo skłamać lub ignorować pytającego

 3. Kuba odpowiedz

  Jakie pytanie taka odpowiedź.

  1. Victor (bez kropki) odpowiedz

   Kolego, pytania są OK, to Urząd “pali głupa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *