LEGIONOWO. Zmiana nazwy szkoły – zmanipulowana przez prezydenta?

2022-02-01 4:38:50

Wojewoda zwrócił się o zmianę nazwy Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty jako sprzecznej z zapisami ustawy. Prezydent oświadczył, że jest przeciwny zmianie. Nie poinformował jednak, że chodzi tylko o korektę nazwy, która miałaby docenić poświęcenie żołnierzy tej formacji


Na ostatniej sesji Rady prezydent Roman Smogorzewski poinformował radnych o wniosku jaki otrzymał od wojewody mazowieckiego wraz z opinią Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) o zmianę nazwy Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty

Nazwa sprzeczna z ustawą

Według bowiem opinii historyków z IPN, obecna nazwa tej szkoły, narusza zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Prezydent Smogorzewski powiedział, że mu się to nie podoba i jest przeciwny opinii IPN i zmianie nazwy szkoły. Wspomniał także o szczuciu jednych na drugich i zapowiedział, iż żądania te zostaną obalone przez historyków z miejscowego Muzeum Historycznego, zaś oficjalne stanowisko miasta w tej sprawie ma zostać wypracowane na kolejnej sesji, pod koniec lutego 2022 r.
Aby w pełni zapoznać się z tematem, postanowiliśmy poznać treść wystąpienia jakie wpłynęło do miasta wystąpiliśmy do ratusza o jego udostępnienie. Do chwili zamknięcia bieżącego numeru tygodnika treść tego pisma nie została jednak nam udostępniona.

Propozycje zmiany nazwy

Zajrzeliśmy m.in. na oficjalną stronę IPN, gdzie znaleźliśmy wyjaśnienia w tej sprawie. Okazuje się, że oprócz rysu historycznego dotyczącego 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty i opinii ws. używania tej nazwy znalazły się także propozycje Instytutu, jak nazwa ta miałaby zostać zmieniona. A o tym w swoim ognistym wystąpieniu prezydent Smogorzewski raczył nie wspomnieć. Wskazano tam następujące warianty:

– Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty (im. T Kościuszki)
– Żołnierzy 1 DP (im. T Kościuszki)
– Żołnierzy I Dywizji Piechoty (im. T Kościuszki)
– Żołnierzy I DP (im. T Kościuszki)
– Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej

Okazuje się więc, że IPN nie chodziło o całkowitą zmianę nazwy na jakąś zupełnie inną np. „czerwonych krasnoludków” ale raczej o jej korektę. Zmieniona nazwa miałaby bardziej doceniać wysiłek i poświęcenie samych żołnierzy, a mniej gloryfikować formację i jej twórców, którymi miały być władze obcego państwa – Rosji Sowieckiej.

1DP wyrusza na front.

Uzasadnienie IPN

W uzasadnieniu propozycji IPN czytamy – „W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwy powyższe powinny zostać zmienione jako wypełniające normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

1 Dywizja Piechoty (im. T. Kościuszki) – związek taktyczny zorganizowany przez władze Związku Sowieckiego wbrew władzom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1943 roku. Władze Rzeczypospolitej Polskiej nazywały tę i kolejne tego typu jednostki formacjami powołanymi do życia przez Rząd Sowiecki pod polską nazwą, oddzielając polityczny wymiar ich wykorzystania przez Stalina od zrozumienia dla losu szeregowych żołnierzy, którym Sowieci uniemożliwili rekrutację do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (…).

(…) Gloryfikację tego związku taktycznego, bezprawnie wykorzystanego przez Związek Sowiecki w rozgrywce politycznej przeciw Polsce walczącej o niepodległość i granice, należy odróżnić od upamiętnienia losu żołnierzy, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w szeregach
1 DP. Większość z pierwotnego stanu dywizji przeszła wcześniej przez łagry i miejsca zesłania w odległych republikach ZSRS.

(…) Szeregowi żołnierze nie mieli wpływu na oblicze polityczne tych jednostek, na kształt prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy indoktrynacji ani też na sposób wykorzystania tej jednostki w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego.

W związku z powyższym, gdyby samorządom zależało na upamiętnieniu w formie nazwy żołnierzy tych jednostek, możliwa jest za pomocą nowej uchwały zmiana nazwy na wskazane powyżej warianty”.

Wojciech Dobrowolski

Z ostatniej chwili:
W poniedziałek 1 lutego radni PiS złożyli wniosek o wszczęcie procedury zmiany nazwy SP nr 8 w Legionowie. Istniejącą nazwę – 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty – proponują zamienić na: Żołnierzy 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty.

Komentarze

2 komentarze

  1. Roman odpowiedz

    Wiele hałasu o nic, przecież chodzi tylko o dodanie, że chodzi o żołnierzy dywizji piechoty a nie o sama dywizję.

  2. Emil odpowiedz

    Może i faktycznie decyzje o utworzeniu 1 armi LWP i 1 dywizji imienia Tadeusza Kościuszki podjął Stalin. Ale Stalina nie ma w nazwie, dywizja stacjonowała w Legionowie i jest z miastem związana, a przede wszystkim czy nie ma dzisiaj większych problemów? np. koronawirus, inflacja, Ukraina…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *