LEGIONOWO. Smogorzewski – przejechał się na nieruchomościach?

2018-02-02 7:25:21

Do Rady Miasta Legionowo w dniu 24 stycznia br. wpłynął wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Romana Smogorzewskiego. Powodem jest prowadzenie przez prezydenta, co jest zakazane na tym stanowisku, działalności gospodarczej w zakresie wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości


Mieszkaniec złożył wniosek, który już na pierwszy rzut oka wygląda bardzo profesjonalnie. Wystąpił w nim o stwierdzenie przez Radę Miasta Legionowo, że mandat prezydenta Romana Smogorzewskiego wygasł, w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

We wniosku powołano się na przepisy ustaw Kodeks Wyborczy oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Według tych przepisów, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta mają zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej na własny rachunek. Natomiast w przypadku niezastosowania się do tego zakazu ich mandaty powinny zostać wygaszone. Ten sam zakaz dotyczy skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) itd.

Prezydent obraca nieruchomościami

Według wnioskodawcy, prezydent Smogorzewski, bez wątpienia, od lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą z jednej strony na wynajmie (dzierżawie) nieruchomości, a z drugiej na obrocie nieruchomościami czyli ich kupnie i sprzedaży. Co prawda, działalność ta nie jest zarejestrowana, ale posiada ona wszystkie elementy zarobkowej działalności gospodarczej. Na potwierdzenie tych informacji, wskazuje on, iż prezydent w swoich oświadczeniach majątkowych stale wykazuje posiadanie ok. 10 nieruchomości, a także dochody z ich sprzedaży, które np. w 2014 r. wyniosły aż 270 tys. zł. W prezydenckich oświadczeniach można znaleźć także dochody z dzierżaw (najmu) nieruchomości. W kolejnych latach prezydent zarobił na nich odpowiednio 25 tys. zł w 2014 r., 197 tys. zł w 2015 r. i 227 tys. zł w 2016 r. Ważnym elementem prowadzenia tej działalności jest także posiadanie stałego kredytu na zakup nieruchomości w jednym z legionowskich banków. Dodać też trzeba, że prezydent zeznając niedawno w sądzie, sam przyznał iż „prywatnie też trochę zajmuje się nieruchomościami”.

Więcej zarabia prywatnie

Autor wniosku przytacza także przepisy i orzecznictwo, z których wynika, że za działalność gospodarczą może być uznana każda działalność zarobkowa spełniająca następujące cechy: zarobkowość, zorganizowany charakter oraz ciągłość działania. Jego zdaniem, w przypadku prezydenta Smogorzewskiego wszystkie te cechy zostały spełnione i występowanie ich nie budzi wątpliwości. Na dowód tego przytacza on przypadki wskazane w ostatnim oświadczeniu majątkowym prezydenta (za 2016 r.), w którym wykazał on nabycie na licytacjach komorniczych miejsca postojowego w centrum Legionowa oraz domu w Skierdach. Z naszych ustaleń wynika (pisaliśmy o tym w TiO nr 4/2018), że dom ten ten prezydent sprzedał już po 5 miesiącach (w maju 2017 r.) zarabiając tylko na tej jednej transakcji ok. 200 tys. zł. Ważnym elementem tych dochodów jest także nabycie od SML-W lokalu usługowego w Anacie, który Smogorzewski wynajmuje bankowi. Zresztą z analizy oświadczeń majątkowych prezydenta wynika, że na tej zakazanej, pozaetatowej działalności gospodarczej zarabia on więcej (227 tys. zł w 2016 r.) niż w ratuszu (162 tys. zł w 2016 r.).

„Jedyny kandydat” milczy…

Po złożeniu wniosku o wygaszenie mandatu, prezydent Smogorzewski udzielił w tej sprawie wywiadu jednej z uzależnionych od ratusza gazet. W wywiadzie tym jednak w ogóle nie odniósł się do stawianych mu zarzutów. Próbował tylko wyśmiać wniosek i zdyskredytować jego autora. Stwierdził również, że jest to walka polityczna, a on jest jedynym kandydatem na Prezydenta Miasta Legionowo i bardzo dobrym gospodarzem. Prezydent Smogorzewski nie odpowiedział także na pytania naszej redakcji dotyczące szczegółów prowadzonej przez niego działalności w zakresie wynajmu i obrotu nieruchomościami. Szanse na wygaszenie mandatu prezydenta Smogorzewskiego przez uzależnioną od niego radę są jednak niewielkie. Być może zarządzenie w tej sprawie będzie musiał wydać Wojewoda Mazowiecki.

WD.

 

PROCEDURA WYGASZENIA MANDATU

Wygaśnięcie mandatu z powodu naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji prezydenta z prowadzeniem działalności gospodarczej należy do kompetencji rady gminy
– Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić prezydentowi złożenie wyjaśnień. Rada ma miesiąc na podjęcie uchwały w ww. sprawie.
– Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta w tym terminie wojewoda wzywa radę do podjęcia uchwały w terminie przez niego wyznaczonym (30 dni).
– Po upływie wyznaczonego terminu, wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze dotyczące wygaśnięcia mandatu.
– Od uchwały rady gminy ws. wygaśnięcia mandatu można się odwołać do sądu administracyjnego. Zainteresowany ma na to 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia.

Jacek Jankowski

Komentarze

5 komentarzy

 1. Edyta odpowiedz

  Po twarzy widać, że coś chyba nie tak, może jakiś “kac moralny” lub zatwardzenie spowodowane ciężkim orzechem do zgryzienia?.

 2. iruchna odpowiedz

  ach ty mój orle sokole, nie dam cie skrzywdzić

 3. o rzesz ku3 odpowiedz

  a czego sie spodziewaliscie po przewodniczacym , przecie to przyjaciele od jednego orzeszka /czyt, koryta/

 4. negatyw odpowiedz

  jak tak patrze na focie to mysle ze chyba juz sie ze……ł

 5. Stanisław odpowiedz

  Tego już nawet nie chce się komentować. Mówią, że “rozum milczy kiedy powinna mówić temida”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *