LEGIONOWSKI. 10 osób skorzysta z opieki wytchnieniowej

2022-01-13 8:24:31

Powiat Legionowskich otrzymał dofinansowanie w wysokości 84 tys. zł na realizację programu pn: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Dofinansowanie obejmie 10 osób niepełnosprawnych, zaś opieka będzie realizowana w DPS Kombatant

W czwartek (30 grudnia 2021 r.) Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego
Projekt dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w formie czasowej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Realizacja projektu wpłynie na odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków, zapewni im możliwość odpoczynku i regeneracji, a w razie hospitalizacji opiekuna spowodowanej zakażeniem COVID-19 zapewniona dodatkowo zostanie dwutygodniowa, całodobowa opieka wytchnieniowa dla podopiecznego.
W ramach realizacji Programu Powiat planuje objąć opieką wytchnieniową w formie pobytu całodobowego 10 osób niepełnosprawnych w maksymalnie 14-dniowym okresie. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, w którym zostaną osobom niepełnosprawnym zapewnione usługi bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne, czyli wyodrębnione miejsce pobytu, wyżywienie, zabiegi higieniczne oraz opieka i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, a także udzielona zostanie niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz zorganizowane czas wolny i kontakt z otoczeniem.
Całkowita wartość projektu, a jednocześnie przyznane dofinansowanie, to 84 tys. zł. Dotacja zostanie przekazana jeszcze w tym kwartale.

red/powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *