LEGIONOWSKI. 114 tys. na aktywizację sołectw

2019-07-17 8:46:39

W środę, 10 lipca 2019 r. w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie odbyło się podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 dla gmin z terenu powiatu legionowskiego


W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał 11,4 mln zł. na aktywizację sołectw. W naszym, powiecie na ten cel przeznaczono 114 tys. zł.Dofinansowanie otrzyma 12 sołectw na terenie powiatu legionowskiego: Józefów: zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dożynkowej, Stanisławów Drugi: zagospodarowanie terenu przy ul. Wolskiej 71a, Rembelszczyzna: zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 1/3, Szadki: naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej, Borowa Góra: modernizacja gminnego placu zabaw, Stasi Las: doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego, Jabłonna: wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego, Kałuszyn: zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza, Michałów-Reginów: modernizacja placu zabaw, Krubin: doposażenie sali spotkań w Centrum Sportowo-Kulturalnym, Topolina: zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw, Sikory: zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *