LEGIONOWSKI. 15 maja Dzień Rodziny; Dane dla województwa mazowieckiego za 2020 r.

2022-05-14 8:03:38

Uruchomiony w kwietniu 2016 r. program Rodzina 500 plus, który od lipca 2019 r. obejmuje każde dziecko, to prawdziwa rewolucja w polskiej polityce społecznej. W 2020 r. w województwie mazowieckim do rodzin trafiło 6264,1 mln zł, tj. o 33,6% więcej niż w 2019 r. Poniżej pokazano liczbę rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, czyli system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3 plus w całej Polsce. Kartę Dużej Rodziny w województwie w 2020 r. posiadało 138,3 tys. rodzin wielodzietnych (o 13,6% więcej w stosunku do 2019 r.)

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną

Obniżenie standardów życia i tym samym ograniczenie lub brak możliwości zaspokajania poszczególnych potrzeb powodują, że wiele rodzin zmuszonych jest do korzystania z pomocy społecznej. Z wykorzystaniem wartości i clipartów pokazano liczbę rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej. W 2020 r. było ich 101165 (o 5,5% mniej niż w 2019 r.), w tym liczbę rodzin objętych pomocą na wsi 37530 i ich udział, tj. 37,1%.
Poniżej przedstawiono typy rodzin objętych pomocą społeczną. W 2020 r. w województwie pomocą społeczną objęto 37222 rodzin z dziećmi. Rodziny z jednym dzieckiem (13028) i z dwójką dzieci (12980) stanowiły po 35%, z trójką dzieci (7089) 19%, a z czwórką i więcej dzieci (4125) 11%. Obok przedstawiono rodziny niepełne, których było 12689. Większość rodzin niepełnych objętych pomocą to rodziny z jednym dzieckiem (5752), które stanowiły 45%, z dwójką dzieci (4291) 34%, z trójką dzieci (1767) 14%, a z czwórką i więcej dzieci (879) 7%. Poniżej zaprezentowano rodziny emerytów i rencistów, korzystające z pomocy społecznej. w 2020 r. było ich 29473, a obok na wykresie kołowym strukturę według liczby osób (1 osoba – 74%; 2 osoby – 18%, 3 osoby – 4%, 4 osoby i więcej – 4%).

Rodzinom przyznano pomoc według wybranych przyczyn:

W dolnej części infografiki, po lewej stronie przedstawiono liczbę rodzin, którym decyzją przyznano pomoc ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Z tego powodu w województwie w 2020 r. świadczenie przyznano 17294 rodzinom, w tym na wsi 34,7%. Wśród rodzin pobierających świadczenia z powodu bezradności – rodzin niepełnych było 8045 (w tym rodziny na wsi stanowiły 30,5% rodzin niepełnych), a rodzin wielodzietnych 3231 (w tym rodziny na wsi stanowiły 49,8% rodzin wielodzietnych). Obok po prawej stronie pokazano liczbę rodzin, którym decyzją przyznano pomoc ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa. Pomoc z tego powodu otrzymało 8434 rodzin (rodziny na wsi stanowiły 56,7%), a w tym z powodu wielodzietności 5505 rodzin (rodziny na wsi stanowiły 66,4%).

Pojaśnienie

Poniżej znajdują się strzałki skierowane w górę i w dół, oznaczające wzrost/spadek w stosunku do 2019 r.

Źródło: GUS

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *