LEGIONOWSKI. 150 tys. zl. na aktywizację legionowskich sołectw

2020-07-09 10:14:41

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Ponad 740 tys. zł na realizację 75 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z powiatów: legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

Już po raz trzeci przyznajemy granty sołectwom w ramach MIAS. To program, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Pomagamy mieszkańcom sołectw w tworzeniu warunków do odpoczynku i aktywności w swoim środowisku – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

Lista dofinansowanych projektów z powiatu legionowskiego:

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *