LEGIONOWSKI. 82 prymusów nagrodzonych przez Starostę

2020-10-01 8:36:22

Już po raz 14. wręczono nagrody Starosty Legionowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat. W tym roku wyróżniono 82 prymusów

Przyznawane od 2006 roku nagrody są wyrazem uznania dla trudu włożonego w naukę i osiągnięcie wysokich wyników. Kandydaci do nagrody oprócz wysokiej średniej (powyżej 5.0) i przynajmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Najlepszą średnią ocen ze wszystkich 82 nagrodzonych uczniów uzyskał w zeszłym roku szkolnym Dawid Szczepankowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 5.90. W sumie nagrodzono 73 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, 2 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie, 3 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku, 2 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz 2 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny otrzymał absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie Igor Irzycki, który uzyskał 86% punktów z języka polskiego, 98% punktów z matematyki oraz 98% punktów z języka angielskiego.

Nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski zostały ustanowione uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2006 r. W ciągu czternastu lat przyznano 715 nagród, a łączna wysokość środków własnych przeznaczonych dotąd na ten cel przez Powiat Legionowski wyniosła 1 072 500,00 zł.

Źródlo: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *