Facebook

LEGIONOWSKI. Aresztowali prezesa lichwiarskiej firmy pożyczkowej

2018-06-08 11:59:00

 

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga nadzoruje śledztwo dotyczące szeregu przestępstw polegających na wyłudzaniu od osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczek udzielonych im przez jedną z warszawskich firm lichwiarskich


Oprocentowanie pożyczek pozornie było niskie. Ukryte prowizje oraz sprzeczne z prawem konsumenckim warunki spłaty powodowały jednak, że koszt wsparcia finansowego był niewspółmiernie wysoki. Pokrzywdzeni to w większości osoby w podeszłym wieku, niezdolne do należytego pojmowania zasad na jakich firma pożyczała pieniądze. Zawierając umowę pożyczki pokrzywdzeni przenosili jednocześnie własność nieruchomości, stanowiących często jedyny ich majątek, a także składali oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku zaprzestania spłaty. Zapisy umowne były tak dalece niekorzystne dla pożyczkobiorców, że nieruchomości w ciągu kilkunastu miesięcy stawały się własnością spółki. Co więcej wartość nieruchomości, które były przedmiotem zabezpieczenia była celowo zaniżana, co powodowało dodatkowe pokrzywdzenie pożyczkobiorców. W dniu 22 maja 2018r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV zatrzymali 29-letniego Rafała P. – prezesa zarządu spółki udzielającej pożyczki. Prokurator przedstawił mu łącznie 11 zarzutów popełnienia oszustw oraz wyzysku osób, z którymi zawierano umowy (art. 286 §1 kk w zb. z art. 304 kk w zw. z art. 11 §2 kk) na łączną szkodę ponad dwóch milionów złotych. Z procederu podejrzany uczynił sobie stałe źródło dochodu. Rafał P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył ogólne wyjaśnienia, w których opisywał procedurę udzielania pożyczek w kontekście obowiązujących przepisów prawa. W dniu 23 maja 2018r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Rafała P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na wysoką karę grożącą podejrzanemu (15 lat pozbawienia wolności) oraz obawę matactwa. Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokurator ustala kolejne osoby pokrzywdzone.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *