Facebook

LEGIONOWSKI. Bezpieczne zasady korzystania z fajerwerków

2017-12-30 8:48:52

SYLWESTER I NOWY ROK TO WYJĄTKOWE DNI DLA WIELU Z NAS. TO CZAS RADOSNYCH SPOTKAŃ Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI, KTÓRYCH NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM SĄ POKAZY SZTUCZNYCH OGNI. NIEWŁAŚCIWE POSŁUGIWANIE SIĘ MATERIAŁAMI PIROTECHNICZNYMI MOŻE PROWADZIĆ DO WYPADKU I SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM CIAŁA. ZADBAJMY O TO, ABY ŚWIĘTOWANIE NOWEGO ROKU DOSTARCZYŁO NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ W BEZPIECZNEJ ATMOSFERZE.


Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dekalog użytkownika pirotechniki:

 • Używaj środków pirotechnicznych tylko z pewnego źródła, właściwie przechowywanych, z oznaczeniem producenta i polską instrukcją obsługi.
 • Przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wskazanych w instrukcji.
 • Pirotechnika nie jest dla dzieci! Brak ostrożności może pozostawić straszny ślad na całe życie!
 • Nie używaj samoróbek i „wynalazków”, nie kombinuj! Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań autorom eksperymentów pirotechnicznych.
 • Nigdy nie sięgaj po pirotechnikę po alkoholu! Twój opóźniony czas reakcji może być przyczyną tragedii.
 • Odpalaj pirotechnikę tylko na otwartej przestrzeni, na czystym, niepalnym podłożu.
 • Nigdy nie strzelaj „z ręki”! Nie pochylaj się nad ładunkami, bo możesz stracić palce lub głowę.
 • Nie strzelaj wśród ludz! Zadbaj, aby publiczność stała w bezpiecznej odległości.
 • Pamiętaj! Wyrzutnie i rzymskie ognie wymagają pewnego umocowania, a stabilizatory rakiet zawsze gdzieś spadają na ziemię.
 • Niewłaściwe obchodzenie się ze środkami pirotechnicznymi grozi kalectwem. Pirotechnika nie wybacza błędów i głupoty!
 • Przypominamy, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom – uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

KPP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *